Huiszwaluwenproject

Het gaat niet goed met de huiszwaluwen. De soort is drastisch aan het verminderen. De oorzaken hiervoor zijn echter nog niet echt gekend.

Toch willen wij als vogelwerkgroep proberen om de soort in stand te houden door hen voldoende nestgelegenheid aan te bieden.

Eigen onderzoek heeft aangetoond dat huiszwaluwen specifieke plaatsen prefereren voor het bouwen van hun nest. Dit heeft veel te maken met de drang om een stevig én groot nest te bouwen. (zie rapport "nestgedrag huiszwaluwen")

Het huiszwaluwenproject heeft als doel om na te gaan of :

  • Het haalbaar is om huiszwaluwen te lokken naar plaatsen waar ze voordien niet voorkwamen als er maar geschikte nestgelegenheid in een geschikt biotoop aangeboden wordt?
  • Na te gaan of de zelf ontwikkelde kunstnesten ook werkelijk gebruikt worden daar waar er reeds kolonies zijn. De kunstnestjes zijn gebaseerd zijn op de bouwstijl die de huiszwaluwen in Wevelgem, Rekkem en Gullegem prefereren nl boven op telefoon- en electiciteitskabels langs de huisgevels.

Acties :

  • Produceren van kunstnestjes: gebeurt in samenwerking met de vijfde klas van Juf Stefanie van de gemeentelijk basisschool van Lauwe, waarvoor hartelijke dank.
  • Als pilootproject enkele kunstnestjes ophangen in Lauwe, dat huiszwaluwenloos was in 2002. Langs de Leie is er voldoende modder (er zijn huiszwaluwen in Wevelgem aan de overkant van de Leie).
  • Installeren van kunstnestjes op plaatsen waar ze reeds broeden (o.a. in Heestert, Anzegem, St Denijs, ...).
  • Co-ördinatie van inventarisatie van de huiszwaluwen voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.
  • Evaluatie van het resultaat. Vermoedelijk zullen we toch enkele jaartjes geduld moeten hebben eer ze de nestjes ontdekken.

Indien iemand interesse heeft om huiszwaluwnestjes op te hangen op een geschikte plaats, gelieve niet te aarzelen en neem contact op met de coördinator: tel. 056 40 20 26 of e-mail guido.desmarets@skynet.be.