Onze regio

Het studiegebied van onze vogelwerkgroep, de regio Zuid-West-Vlaanderen, is gelegen in het zuiden van West-Vlaanderen (de meest westelijk gelegen provincie in België) en omvat de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. Het gebied beslaat ruim 40.000 ha.

Het is één van de natuurarmste regio's in Vlaanderen. Toch zijn er nog heel wat mooie vogelgebiedjes in onze regio die een bezoek waard zijn. Het voorkomen van meerdere broedkoppels Woudaap is zeker en vast het vermelden waard, evenals een (helaas ondertussen zo goed als uitgestorven) broedpopulatie Grauwe Gors. Kenmerkend voor de regio zijn ook de broedpopulaties van Blauwborst, Boomvalk, Dodaars, Grote Gele Kwikstaart (recent), Kerkuil, Roek en Steenuil (afnemend).
De bekende vogelgebieden uit onze regio worden op onze website beschreven.

Maar eigenlijk kan men overal in de regio naar vogels kijken, zeker tijdens de trekperiodes. In Zuid-West-Vlaanderen kunnen tijdens de voorjaars- (februari-mei) en najaarstrek (augustus-november) heel wat vogelsoorten gezien worden. Opvallend veel aalscholvers, ganzen en zangvogels trekken hier (vooral in het najaar) door. Bijzondere jaarlijkse doortrekkers zijn o.a. lepelaar, purperreiger, ooievaar, zwarte ooievaar, zwarte wouw, rode wouw, grauwe kiekendief, ruigpootbuizerd, visarend, slechtvalk, kraanvogel, …
Bezoek tijdens het najaar zeker één van onze 5 vaste trektelposten.

Een overzicht van zeldzame waarnemingen, fenologie, bijzondere data en aantallen van vogels in Zuid-West-Vlaanderen, vind je in het document: Status vogels in Zuid-West-Vlaanderen