Vogels in Zuid-West-Vlaanderen

Zeldzaamheden, records en fenologie

Belangrijk: Dit overzicht is ongetwijfeld onvolledig en zal zeker en vast fouten bevatten. Heb je aanvullingen/opmerkingen, laat dan zeker iets weten!

Voor soorten waarvan 30 of minder waarnemingen bekend zijn, worden alle bekende waarnemingen opgesomd, met tussen haakjes het aantal waarnemingen, resp. het aantal exemplaren.
In verband met (eventuele) homologatie, geldt voor de waarnemingen in:
Vet: aanvaard door het B.A.H.C.
Vet cursief: geregistreerd door het B.A.H.C.
Cursief: niet aanvaard door het B.A.H.C.
Gewoon: (nog) niet behandeld door het B.A.H.C.

Enkel waarnemingen binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen worden opgenomen, de regio omvat de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

* = vondst
v = ringvangst

 


 

Roodkeelduiker - Gavia stellata

Onregelmatige wintergast (november-februari)
Grootste groep: 2 ex
Vroegste: 17/10/1999, Gullegem/Bergelen, ad
Laatste: 14/04/1987, Outrijve

 

Parelduiker - Gavia arctica (17;17)

17/11/1979, Gullegem
01-16/12/1979, Harelbeke
?/1981, Harelbeke/De Gavers
21/12/1983-14/01/1984, Gullegem/Bergelen, 1e winter
22/02-01/03/1984, Harelbeke/De Gavers, onv
10/11/1986, Harelbeke/De Gavers
29/10/1987, Harelbeke/De Gavers
20-29/10/1989, Harelbeke/De Gavers, ad
14/11/1991, Harelbeke/De Gavers
03-15/01/1992, Moen/Kanaal & Harelbeke/De Gavers
07-08/02/1992, Harelbeke/De Gavers
27/10/1993-14/02/1994, Harelbeke/De Gavers, Bavikhove/Oude Leie, Ooigem, Gullegem/Bergelen & Wevelgem/Vijverhof, 1e winter (zelfde ex?)
20-26/12/1995, Gullegem/Bergelen, 1e KJ
03-22/01/2000, Harelbeke/De Gavers, 2e KJ
10/12/2007-13/01/2008, Harelbeke/De Gavers, 1e winter
02/11/2008, Harelbeke/De Gavers
26/11/2008, Harelbeke/De Gavers

 

Ijsduiker - Gavia immer (5;5)

27/11-29/12/1982, Gullegem/Bergelen
06-26/01/1991, Gullegem/Bergelen
03-04/11/2000, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ
08/11-03/01/2003, Harelbeke/De Gavers, 1e winter
05/12/2015, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ

 

Dodaars - Tachybaptus ruficollis

Schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 22/11/2013, 121 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Fuut - Podiceps cristatus

Vrij schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 31/07/2004, 162 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Roodhalsfuut - Podiceps grisegena

Zeldzame doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 21/08/1997, 2 ad + 5 1e KJ, Harelbeke/De Gavers

 

Kuifduiker - Podiceps auritus (25;36)

?/197?, Harelbeke/De Gavers
19/10/1981, Harelbeke/De Gavers
12/11/1983, Moen/kanaal
21/11/1983, Harelbeke/De Gavers
26/11-08/12/1984, Harelbeke/De Gavers
01/04/1985, Harelbeke/De Gavers, 4 ex
26/10/1985, Moen/kleiput, 2 ex
15/01-05/02/1986, Harelbeke/De Gavers
24/12/1986, Harelbeke/De Gavers
27/03/1988, Harelbeke/De Gavers
11-13/11/1988, Harelbeke/De Gavers, 2 ex.
30/12/1989-04/01/1990, Harelbeke/De Gavers
14/02/1991, Harelbeke/De Gavers
17/02/1991, Wevelgem/Leie
24/03/1994, Harelbeke/De Gavers, 7 ex
23/11/1994-14/01/1995, Harelbeke/De Gavers, tot 2 ex.
07-08/01/1996, Moen& Bossuit/kanaal
23-26/12/1996, Gullegem/Bergelen
01-02/12/1997, Harelbeke/De Gavers
20/12/1998, Harelbeke/De Gavers
05/12/2002, Harelbeke/De Gavers
09/04/2007, Harelbeke/De Gavers
01/12/2007-29/01/2008, Harelbeke/De Gavers
22/03/2009, Harelbeke/De Gavers
03-05/12/2010, Ooigem/Leie en Harelbeke/De Gavers

 

Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis

Regelmatige doortrekker (maart-oktober), onregelmatige wintergast
Grootste groep: 05/04/2008, 22 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Stormvogeltje - Hydrobates pelagicus (1;1)

v 04/10/1967                  Deerlijk

 

Vaal Stormvogeltje - Oceanodroma leucorhoa (1;1)

* 12/12/1959                  Ingooigem

 

Jan-Van-Gent - Morus bassanus (3;3)

22/10/1985                 Ingooigem/Engelhoek, onv > ZZW
03/03/1991                 Avelgem, onv > WZW
10/09/2000                 Gullegem/Bergelen, 3e KJ > O

 

Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Algemene doortrekker (maart-april, september-oktober), winter- en zomergast (broedpogingen niet succesvol)
Grootste groep pleisteraars: 02/11/2000, 385 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis (3;3)

09-14/02/1984, Harelbeke/De Gavers, 2e KJ
19/02/1991, Spiere/Schelde
30/04-08/05/2000, Harelbeke/De Gavers, 2e KJ

 

Roerdomp - Botaurus rufescens

Waarschijnlijk voormalige broedvogel (-’60). Zeldzame, jaarlijkse wintergast (oktober-maart).
Grootste aantal: 8 ex, 07/01/2003 Harelbeke/De Gavers

 

Woudaap - Ixobrychus minutus

Zeer schaarse broedvogel.  Zeldzame, jaarlijkse zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 30/04/2007, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 30/09/2003, Gullegem/Bergelen

 

Kwak - Nycticorax nycticorax

Zeldzame onregelmatige gast (vooral augustus-september, minder in het voorjaar)

Eerste gekende geval: 1981, Harelbeke/De Gavers, ad

Max: 07/09-04/10/2007, Avelgem/Scheldemeersen, tot 3 tp
Winter: december 2000, Harelbeke/De Gavers, ad

 

Ralreiger - Ardeola ralloides (4;4)

* 19/05/1934                  Kortrijk/’t Hooghe, ad
11/06/1979                  Harelbeke/De Gavers
13/06/1993                  Harelbeke/De Gavers, ad
04-05/05/2003             Harelbeke/De Gavers, ad

 

Koereiger – Bubulcus ibis (19;27)

03/05/1992, Bissegem
15/07/1997, Harelbeke/De Gavers, ad
19/09/1999, Kuurne/Oude Leie
25-28/08/2000, Bavikhove/Oude Leie
07/10/2001, Avelgem
01/03/2002, Harelbeke/De Gavers
29-30/04/2002, Harelbeke/De Gavers, 3 ex
25-27/08/2005, Harelbeke/De Gavers en omgeving, 7 ex
30/10/2005, Harelbeke/De Gavers
21/05/2007, Gullegem/Bergelen
08-09/07/2007, Harelbeke/De Gavers
06-08/09/2007, Harelbeke/De Gavers
19/05/2008, Sint-Denijs, 1 > O
27/09/2009, Harelbeke/De Gavers
13/08/2010, Harelbeke/De Gavers, 1eKJ
08/04/2011, Harelbeke – De Gavers
28/10/2011, Bavikhove, 1 > ZW
09/08/2014, Harelbeke-De Gavers
04-06/01/2015, Avelgem
07/09/2015, Harelbeke-De Gavers, 4 > NW

 

Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Zeldzame, jaarlijkse zomergast (maart-oktober).  Onregelmatig in winter.
Grootste groep: 20/05/1996, 5 ex, Harelbeke/De Gavers
1e waarneming ooit:
07/06/1990                  Harelbeke/De Gavers

 

Grote Zilverreiger - Casmerodius albus

Regelmatige doortrekker (vooral september-november), schaarse wintergast. 
Grootste groep : 20/10/2007, 11 ex, Harelbeke & Sint-Denijs
1e waarneming ooit:
25/12/1995                  Harelbeke/De Gavers

 

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Vrij talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.

Purperreiger - Ardea purpurea

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (april-mei en augustus-september)
Grootste groep op trek: 13 ex, 07/09/2003, Kortrijk
Grootste groep tp: 1 ad + 5 1eKJ, 24/09/2006, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 30/03/2002, Harelbeke/De Gavers, ad
Laatste: 22/10/1983, Gullegem, 1e KJ

 

Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (mei en augustus-september)
Grootste groep: 15/08/2013, 7 > ZW, Kuurne
Vroegste: 09/04/2006, Avelgem, 1 > NW
Laatste: 28/10/1989, Sint-Denijs, 1 > WZW

 

Ooievaar - Ciconia ciconia

Voormalige broedvogel (-18e eeuw).  Regelmatige doortrekker (maart-mei en augustus-september).  Onregelmatig in zomer en winter.
> Najaarstrek
Beste jaar: 2001: 97 ex
Beste telpostdag: 01/08/2001, 52 ex, Waregem
Grootste groep: 01/08/2001, 52 ex, Waregem
> Voorjaarstrek
Beste jaar: 2005: 54 ex
Beste telpostdag: 11 ex
Grootste groep: 11/03/2001, 11 ex, Anzegem
> Winter
Langste verblijf: 10/12/2002-19/02/2003, tot 11 ex, Moen/stort en omgeving
Grootste groep: 29/01/2005, 12 ex, Kerkhove

 

Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus (3;8)

21/08/1990, Sint-Denijs, 4 > ZW
20/10/1998, Harelbeke/De Gavers, 3 > ZW
29/09-08/10/2000, Harelbeke/De Gavers, ad (geringd, door BAHC aanvaard in categorie D)

 

Lepelaar - Platalea leucorodia

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (maart-april en september-oktober)
Vroegste: 15/02/2004, Moen/Stort, 5 ex
Laatste: 07/12/2005, Menen, 11 > ZW
Grootste groep: 15/09/1998, 59 > ZW, Harelbeke/De Gavers & Kortrijk
Beste najaar: 1998: 141 ex

 

Knobbelzwaan - Cygnus olor

Schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en jaargast.
Grootste groep: 08/07/2000, 43 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kleine Zwaan - Cygnus bewickii

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker en wintergast (oktober-maart)
Grootste groep: 13/12/1999, 45 > ZW, Harelbeke
Vroegste: 18/10/2000, Avelgem
Laatste: 24/03/1986, Harelbeke/De Gavers, 3 ex
mei-juni 2011: overzomering van gekwetste (?) vogel in Harelbeke/De Gavers

 

Wilde Zwaan - Cygnus cygnus (26;149)

?/1980, Harelbeke/De Gavers, 12 ex
07/11/1982, Harelbeke/De Gavers, 5 > ZW
15/01-20/01/1985, Harelbeke-Ooigem/Leie, max 9 ex
26/01-12/03/1985, Marke-Menen/Leie, max 2 ex
08/02/1985, Avelgem, 17 ex
16/02-24/02/1985, Spiere-Bossuit, 23 ad + 1 1e KJ
02/02/1986, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
17/01-08/02/1987, Harelbeke/De Gavers, 2 ad + 4 1e KJ
26/01/1987, Sint-Denijs, 5 ad > Z
21/10/1990, Sint-Denijs, 3 > ZW
20/12/1992, Beveren-Leie/Zavelput, 3 ex
15/02/1994,  Menen/De Poel, 4 > N
10/02/1996, Spiere, 11 > NO
08/02/1997, Harelbeke/De Gavers, 2 ad + 1 onv > N
17/11/1998, Harelbeke/De Gavers, onv
23/02/1999,  Avelgem/Schelde, ad > N
17/10/1999, Menen/O.T., 9 > ZW
04-06/11/2001, Harelbeke/De Gavers, ad
06/11/2005, Harelbeke, 5 >
26/11/2006, Harelbeke/De Gavers, 6 ad > ZW
24/10/2007, Hulste, 2 > ZW
14/02/2010, Avelgem/Scheldemeersen, 2 ad + 3 onv
15/12/2010, Spiere, 1 ad > O
10/01/2011, Deerlijk, 1 > W
19/03/2011, Helkijn – Schelde, 1 > NO
06/02/2015, Ledegem, 6ex

 

Toendrarietgans - Anser fabalis

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker en onregelmatige wintergast (oktober-maart)
Grootste groep: 09/02/1985, 210 > ZW, Moorsele
Vroegste: 10/10/2004, Harelbeke/De Gavers 1 > ZW
Laatste: 09/04/1984, Bavikhove/Oude Leie & 09/04/2000, Harelbeke/De Gavers
+  gewonde vogel overzomerend in Harelbeke/De Gavers (1993-94)

 

Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus (26;491)

01/02/1985, Harelbeke/De Gavers, 9 ex
23/10/1985, Beveren-Leie & Bavikhove
15/01-17/01/1987, Harelbeke/De Gavers, 4 ex
17/01/1987, Harelbeke/De Gavers, 7 > W
29/11/1993, Menen, 75 > ZW
30/12/1995, Spiere
13/11/1996, Anzegem, 1 > ZW
26/09/2004, Avelgem, 1 > ZW
10/10/2004,  Avelgem, 1 > ZW
25/12/2004, Zwevegem, 8 > W
14/11/2005, Sint-Denijs/Mortagnebos, 6 >
09/12/2005, Zwevegem, 95 > ZW
22/12/2007, Harelbeke/De Gavers, 3 > Z
02/02/2008, Sint-Denijs, 59 > N
07/12/2008, Kortrijk, 9 > ZW
09/11/2009, Harelbeke/De Gavers, 6 > NW
14/11/2009, Harelbeke/De Gavers, 3 >
01/12/2009, Zwevegem, 30 > ZW
01/12/2009, Zwevegem, 19 > ZW
16/02/2010, Kortrijk, 1 >
22/11/2010, Heule, 5 > NO
01/12/2010, Zwevegem, 19 > ZW
01/12/2010, Zwevegem, 6 > ZW
01/12/2010, Harelbeke/De Gavers, 31 > ZW
20/12/2010, Harelbeke/De Gavers, 41 > ZW
20/12/2010, Vichte, 70 > Z

 

Kolgans - Anser albifrons

Regelmatige doortrekker (oktober-januari), onregelmatige wintergast
Grootste groep: 01/02/2010, 300 > W, Kortrijk
Vroegste: 25/09/2010, Harelbeke/De Gavers, 3 > ZW
Laatste: ? + (tamme) vogel overzomerend in Harelbeke/De Gavers (1998-99)

 

Grauwe Gans - Anser anser

Algemene doortrekker (oktober-maart), onregelmatige wintergast.  Gedomesticeerde vorm (‘Boerengans’), broedvogel.
Grootste aantal pleisteraars: 12/02/1996, 42 ex, Harelbeke/De Gavers
ÞVoorjaarstrek
Beste jaar: 2004: 4952 ex
Beste telpostdag: 14/02/2004, 1170 ex, Bavikhove
Grootste groep: 14/02/2004, 340 ex, Bavikhove
ÞNajaarstrek
Beste jaar: 1991: 31200 ex
Beste telpostdag: 20/11/1991, 14450 ex, Moorsele
Grootste groep: 17/10/1994, 1445 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Brandgans - Branta leucopsis

Algemene jaargast.  Grootste deel van de waarnemingen betreffen vogels afkomstig van verwilderde populatie.
Grootste groep: 06/10/2007, 69 > N, Zwevegem

 

Rotgans - Branta bernicla (25;214)

?/197?, Harelbeke/De Gavers
18/02/1985, Bissegem/Leie, onv
02/11/1986, Harelbeke/De Gavers, ad + 1e KJ
15/11/1990, Heule/Heulebos, 100 NO
20-23/02/1993, Wevelgem & Menen/Leie
16/04/1994, Sint-Eloois-Vijve/Oude Leie
03/01/1996, Ooigem
08/01/1996, Kuurne, 40 over
22/02/1996, Heule, 6 ZW
04/04/1999, Gullegem, 8 ex
15/02-16/03/2003, Avelgem/Schelde
04/02/2006, Harelbeke/De Gavers
26/03/2006, Harelbeke/De Gavers
09/01/2009, Zwevegem, 3 W
01/01/2011, Marke – ’t Schrijverke
06/02/2011, Avelgem – Schelde, 2 ex
19/03/2011, Harelbeke - De Gavers, 13 N
08/01/2012, Harelbeke - De Gavers
07/03/2012, Waarmaarde – Scheldegebied, 6 ex
07/10/2012, Harelbeke - De Gavers, 1 N
26/10-06/11/2014, Ledegem-Oosthove
20/11/2014, Moen, 1 ZW
02/04/2015, Harelbeke - De Gavers
08-10/01/2016, Ledegem - Oosthove
17/03/2017, Harelbeke - De Gavers, 18 NO

 

Roodhalsgans - Branta ruficollis (2;2)

12/02/2009, Bossuit, 1 > NO
05/11/2011, Kooigem-Geitenberg, 1 > NW

 

Bergeend - Tadorna tadorna

Schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Maximum: 17/03/2002, 69 ex, Avelgem/Schelde

 

Smient - Mareca penelope

Algemene doortrekker en wintergast (september-april).
Grootste groep: 308 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Amerikaanse Smient - Mareca americana (1;1)

28/01/1986                  Harelbeke/De Gavers, 2e KJ m

 

Krakeend - Mareca strepera

Onregelmatige broedvogel (2001).  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 10/02/2012, 245 ex, Sint-Baafs-Vijve/Leie

 

Wintertaling - Anas crecca

Mogelijks onregelmatige broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 31/12/2008, 173 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Wilde Eend - Anas platyrhynchos

Talrijke broedvogel. Algemene jaargast.
Grootste groep: 05/01/1985, 3796 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Pijlstaart - Anas acuta

Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste aantal pleisteraars: 05/12/1965, 100 ex, Avelgem/Scheldemeersen
> Najaarstrek
Beste telpostdag: 21/10/1997, 355 ex, Vichte
Grootste groep: 160 ex, 21/10/1997, Vichte & 05/11/2001, Harelbeke/De Gavers

 

Zomertaling - Anas querquedula

Incidentele broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (maart-september).
Grootste groep: 22/07/2005, 17 ex, Avelgem/Scheldemeersen
Vroegste: 18/02/1998, Bossuit, 6 ex
Laatste: 01/12/1983, Harelbeke/De Gavers

 

Slobeend - Anas clepeata

Zeer schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 03/04/2012, 250 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Krooneend - Netta rufina

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker en wintergast (september-april).
Grootste groep: 25/09/1982, 5 m + 1 w, Harelbeke/De Gavers

 

Tafeleend - Aythya ferina

Onregelmatige broedvogel. Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 29/12/2010, 2075 ex, Bossuit/Schelde

 

Witoogeend - Aythya nyroca

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker en wintergast. Incidentele broedvogel.
Grootste groep: 13/01/2008, 5 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kuifeend - Aythya fuligula

Vrij schaarse broedvogel. Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 18/12/2010, 714 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kleine Topper - Aythya affinis (1;1)

01/12/2007-09/01/2008             Harelbeke/De Gavers, 1eKJ m

 

Topper - Aythya marila

Regelmatige doortrekker en wintergast (oktober-maart).
Grootste groep: 17/03/1998, 33 ex, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 28/09/1994, Harelbeke/De Gavers, m
Laatste: 25/05/1991, Wevelgem/Oude Leie, w

 

Eider - Somateria mollissima (10;16)

?/197?, Harelbeke/De Gavers
29/11/1980, Harelbeke/De Gavers, 7 ex
10/09/1988, Avelgem/Schelde
najaar 1995, Menen/Leie
04/01/1996, Harelbeke/De Gavers, 2e KJ m
22/09/2001, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ m
06-26/12/2002, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ m
03/05/2005, Harelbeke/De Gavers, v
15/11/2012-18/05/2013, Harelbeke - De Gavers, v
17/11/2013-25/01/2014, Spiere/Schelde

 

Ijseend - Clangula hyemalis (7;12)

06/01/1979, Harelbeke/De Gavers, v
28/11/1984-03/01/1985, Harelbeke/De Gavers, 1e winter
06/11-23/12/1988, Gullegem/Bergelen, max. 3 ex
24/11/1991-24/01/1992, Harelbeke/De Gavers, ad m
22/04/1994, Harelbeke/De Gavers, 2 2e KJ m + 2 2e KJ v
26/10/1999-12/05/2000, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ (>2e KJ) m
17-30/12/2001, Menen/Leie, v
24-26/12/2007, Spiere & 30-31/12/2007, Harelbeke/De Gavers, v

 

Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker en wintergast (oktober-maart).
Grootste groep: 25/03/1994, 5 ex, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 17/08/1996, Harelbeke/De Gavers, 2 m
Laatste: 11/04/1991, Harelbeke/De Gavers

 

Grote Zee-eend - Melanitta fusca (23;100)

?/197?                          Harelbeke/De Gavers
17 of 27/02/1980         Harelbeke/De Gavers, m + w
26/11/1983                  Harelbeke/De Gavers, w
15/12/1983                  Harelbeke/De Gavers, 9 w
01/12/1984                  Harelbeke/De Gavers, 17 ex > ZW
30/11/1985                  Harelbeke/De Gavers, 2 w
7 of 17/03/1987           Harelbeke/De Gavers, m
08/12/1988                  Harelbeke/De Gavers, 6 ex
12/04/1989                  Harelbeke/De Gavers
31/10/1989                  Harelbeke/De Gavers, 4 w/j
02/11/1989                  Harelbeke/De Gavers, 5 ex
08/12/1990                  Harelbeke/De Gavers, 2 w
26/03-12/04/1992        Harelbeke/De Gavers, op 26/03 6m + 8w, 1 m tot 12/04
13-19/04/1995             Harelbeke/De Gavers, w
09/12/1995                  Moen/Kanaal, w
23/03/1998                  Harelbeke/De Gavers, 7 ex
20/11/2007-25/01/2008, Harelbeke/De Gavers, 14 v/onv tot 21/11, 2 1eKJ vanaf 22/11
06-31/01/2012, Harelbeke - De Gavers, 2e KJ m
08-17/03/2013, Harelbeke - De Gavers, 6ex
25/11/2013, Harelbeke- De Gavers
01/12/2013, Harelbeke-De Gavers, 2 ex
10/01-26/03/2016, Harelbeke-De Gavers, 2e KJ
17-25/02/2017, Harelbeke-De Gavers, onv. m

 

Brilduiker - Bucephala clangula

Regelmatige wintergast (oktober-april).
Grootste pleisterende groep: 14ex, 06/03/2011, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 13/08/1992, Harelbeke/De Gavers, 2 juv
Laatste: 01/05/1985, Spiere/Schelde, w
+ overzomerende/ontsnapte vogel (geringd) 2002/2003 Ooigem/Leie

 

Nonnetje - Mergellus albellus

Regelmatige wintergast (december-februari).
Grootste groep: 19/01/1985, 35 ex, Leie/Desselgem
Vroegste: 03/11/2000, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 15/05/1982, Spiere/Schelde & 15/05/1995, Harelbeke/De Gavers

 

Middelste Zaagbek - Mergus serrator

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (vooral maart-april) en onregelmatige wintergast.
Grootste groep: 06/04/1996, 2 m + 8 w, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 22/09/1983, Harelbeke/De Gavers, 3 ex
Laatste: 08/05/2004, Gullegem/Bergelen

 

Grote Zaagbek - Mergus merganser

Regelmatige wintergast (november-maart).
Grootste groep: 07/01/1996, 167 ex, Moen/Kanaal
Vroegste: 27/10/1990, Harelbeke/De Gavers, 4 ex
Laatste: 28/03/1999, Harelbeke/De Gavers, w > NO

 

Wespendief - Pernis apivorus

Zeer schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (mei-september).
> Voorjaarstrek
Vroegste: 02/04/1995, Ingooigem (???)
Beste telpostdag: 20/05/1996, 8 ex, Telpost Avelgem
> Najaarstrek
Beste telpostdag: 14/09/2008, 41 ex, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 01/11/2008, Harelbeke/De Gavers , juv > ZW
Grootste groep: 02/09/2003, 16 ex, Gullegem

 

Zwarte Wouw - Milvus migrans 

Regelmatige doortrekker in voorjaar (april-mei), onregelmatig in najaar (juni-september).
Grootste groep: 13/05/1992, 5 > ZW, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 13/03/2004, Kortrijk
Laatste: 30/10/2001, Gijzelbrechtegem
Winter
27/12/1990                  Zwevegem, 1 > ZO
11/12/1991                  Heule, 1 > NW

 

Rode Wouw - Milvus milvus

Regelmatige doortrekker (maart-mei, oktober-november), onregelmatige wintergast.
Grootste groep: 19/11/1985, 4 > ZW, Harelbeke/De Gavers

 

Zeearend - Haliaeetus albicilla (5;5)

* 01/12/1952, Anzegem, onv
19/05/1985, Zwevegem/Kanaal, onv
02/11/2001, Telpost Avelgem & Sint-Denijs, juv > W
16/09/2003, Heule, 1 > ZW
13/11/2013, Kooigem, 1 > ZW
26/03/2017, Marke/Kuurne, onv NO

 

Vale Gier - Gyps fulvus (7;36)

15/05/1993, Sint-Denijs, 1 > O
05-08/06/2002, Waregem, Anzegem en Deerlijk , tot 15 ex (groep verblijvend in Nokere, af en toe te zien op de grens van de regio, wegvliegend over onze regio op 08/06/2002)
15/05/2007, Bellegem, 2 >  W
19/06/2007, Avelgem, 2 > W
19/06/2007, Harelbeke/De Gavers & Heule, 3 > W
19/06/2007, Hulste, 2 >
07/05/2016, Sint-Denijs/Heestert, tot 11 > NO

 

Slangenarend - Circaetus gallicus (3;3)

16/06/2015, Sint-Baafs-Vijve
01/07/2015, Kooigem-Geitenberg
15/06/2017, Vichte, 1 ZW

 

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Regelmatige doortrekker en zomergast (maart-oktober), onregelmatigewintergast.
Grootste aantal op slaapplaats: 14ex, 01/08/2008, Sint-Denijs

 

Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus

Regelmatige doortrekker en wintergast (oktober-april), onregelmatige zomergast.
Grootste aantal op slaapplaats: 13ex, 08/02/2003, Sint-Denijs, Boeveriestraat

 

Steppekiekendief - Circus macrourus (4;4)

13/04/1990, Vichte, ad m
24/03/2002, Moen/Orveytbos, ad m > O
16/09/2006, Sint-Denijs, ad m >
28/09/2013, Kooigem, 1 > ZW
16/04/2017, Harelbeke/De Gavers, m NW

 

Grauwe Kiekendief - Circus pygargus

Zeldzame, jaarlijkse doortekker (mei, augustus-september).
Vroegste: 18/04/2012, Heestert
Laatste: 23/10/2003, Sint-Denijs/Priesterstraat

 

Havik - Accipiter gentilis

Regelmatige jaargast.

 

Sperwer - Accipiter nisus

Vrij schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker (maart-april, september-november) en wintergast.

 

Buizerd - Buteo buteo

Schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker (maart-april, september-november) en wintergast.
Grootste groep:

 

Steppebuizerd - Buteo buteo vulpinus (1;1)

10/10/1998      Heule/Heulebos

 

Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus (21;23)
Zeldzame, onregelmatige doortrekker (vooral oktober-november) en wintergast.
Vroegste: 13/09/2006, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 31/03/1999, Harelbeke/De Gavers, 1 > NO

 

Steenarend – Aquila chrysaetos (2;2)

27/10/1984                  Harelbeke/De Gavers, ad
19/05/1986                  Vichte, onv

 

Arend spec. - Aquila species

26/06/1983                  Marke, 1 > ZW
04/04/1984                  Kuurne, 2 > N
12/10/1985                  Harelbeke/De Gavers, 1 > ZZW
26/10/1993                  Bissegem, 1 > ZW

 

Dwergarend - Hieraaetus pennatus (2;2)

23/07/2002, Bossuit, 1 > Z
30/04/2017, Heule

 

Visarend - Pandion haliaetus

Regelmatige doortrekker (april-mei, september-oktober).
> Voorjaarstrek
Beste telpostdag: 2 ex
Vroegste: 20/03/1994, Waregem
Laatste: 04/06/2008, Harelbeke/De Gavers
> Najaarstrek
Beste telpostdag: 14/09/2008, 8 ex, Kooigem
Vroegste: 01/08/2008, Tiegem
Laatste: 09/11/2006, Ingooigem

 

Torenvalk - Falco tinnunculus

Vrij talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.

 

Roodpootvalk - Falco vespertinus (25;29)

23/08/1985, Bellegem, m > NO
19/09/1989, Heule
13/10/1990, Heule/Heulebos, m > NO
07/09/1991, Heule/Heulebos, w
30/07/1994, Ingooigem, 1e KJ
09/05/1995, Harelbeke/De Gavers, ad m
30/07/2000, Wevelgem/Leie, ad m + 3 1e KJ > W
06/05/2001, Harelbeke/De Gavers, w > O
05/10/2001, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ > ZW
15/06/2003, Harelbeke/De Gavers, m > O
15-21/04/2004, Harelbeke/De Gavers, onv m
12/09/2004, Sint-Denijs/Kanteinstraat
25/08/2007, Kortrijk/Keibeekbekken, 1e KJ >
18/04/2008, Sint-Denijs, v > N
20/05/2008, Vichte, v > NO
21/05/2008, Sint-Denijs, 2e KJ m
24/05/2008, Sint-Denijs, 2e KJ v
17/05/2009, Sint-Denijs, 2e KJ
02/09/2009, Zwevegem, 1e KJ
23/04/2010, Sint-Denijs, 2e KJ
22/09/2010, Kortrijk, 1e KJ
02/07/2015, Kooigem, m > N
09/05/2016, Sint-Denijs, m > NO
11/05/2016, Vichte, v >
31/05-03/06/2016, Kortrijk, ad v + 2e KJ m

 

Smelleken - Falco columbarius

Regelmatige doortrekker en wintergast (september-mei).
Laatste:15/05/1994, Ingooigem
Vroegste: 01/08/2008, Sint-Denijs, 1 > ZW

Boomvalk - Falco subbuteo

Vrij schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (april-september).
Vroegste: 22/03/1985, Wevelgem
Laatste: 12/12/2009, Marke

 

Slechtvalk - Falco peregrinus

Zeer schaarse broedvogel. Regelmatige doortrekker en wintergast.

 

Patrijs - Perdix perdix

Talrijke broedvogel.  Jaargast.
Grootste groep: 42ex, 17/12/2008, Marke/Preshoekbos

 

Kwartel - Coturnix coturnix

Schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker (mei-augustus).
Vroegste: 21/03/2012, Otegem
Laatste: 15/11/2010, Sint-Denijs
Winter: 05-08/01/2013, Sint-Denijs

 

Waterral - Rallus aquaticus

Zeer schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker en wintergast.
Grootste aantal: 15/11/2010, 13 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Porseleinhoen - Porzana porzana

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (april, augustus-september)
Grootste groep: 3 ex, div/09/2005, Kortrijk/Keibeekbekken
Vroegste: 29/03/1986, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 15/11/1984, Harelbeke/De Gavers, 2 ex

 

Klein Waterhoen - Porzana parva (5;7)

01/08/1984, Beveren-Leie/Zavelput
02/05/1990, Menen/De Poel, ad w
11/08/1991, Outrijve/Oude Scheldearm, ad + 2 1e KJ
20-21/04/1993, Menen/De Poel, ad m
15-16/08/2008, Harelbeke/De Gavers, juv

 

Kwartelkoning - Crex crex (9;9)

12-13/07/1966, Avelgem/Scheldemeersen
21-22/07/1968, Kortrijk
23/04/1984, Zwevegem
?/05/1984,  Moorsele/vliegveld, zp
08/10/1989, Heule
15/08/2004, Anzegem
18/10/2005, Kortrijk/Keibeekbekken
03-05/06/2006, Spiere, zp
09-19/05/2012, Sint-Denijs - Oude Spoorweg

 

Waterhoen - Gallinula chloropus

Talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Meerkoet - Fulica atra

Vrij talrijke broedvogel.  Algemene wintergast.
Grootste groep: 18/11/2012, 1210 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kraanvogel - Grus grus

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (maart-april, oktober-november).
> Voorjaarstrek
Vroegste: 23/02/2004, Ingooigem, 2 > NO
Beste jaar: 1991: 206 ex
Grootste groep: 08/04/1991, 185 > NO, Outrijve
Laatste: 29/05/1994, Gullegem, 1 > W
> Zomer
30/06/1987                  Bossuit, 16 > Z
12/06/1994                  Kuurne, 8 >
> Najaarstrek
Beste jaar: 2002: 130 ex
Vroegste: 02/09/1995, Kuurne, 8 > ZW
Grootste groep: 20/11/2002, 95 > ZW, Ingooigem
Laatste: 07/12/2001, Harelbeke/De Gavers, 7 > ZW
> Winter
24/12/2002                  Wevelgem, 4 ex
13/01/1994                  Heule
12/01/2001                  Deerlijk, 2 > ZW

 

Scholekster - Haematopus ostralegus

Schaarse broedvogel (sedert 1997).  Regelmatige doortrekker.
Grootste groep: 14/06/2002, Gullegem/Bergelen, 40 ex

 

Steltkluut - Himantopus himantopus (20;32)

18/05/1965, Avelgem, 2 ex
08/06/1994, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
06/06/1995, Harelbeke/De Gavers, 2 > NO
09/04/1999, Harelbeke/De Gavers, 2 > NO
06/06/1999, Harelbeke/De Gavers, 2 > ZW
07/05/2000, Gullegem/Bergelen, 2 > N
29/07/2002, Gullegem/Bergelen, 1 ad
14/06/2008, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
20/04/2009, Gullegem/Bergelen
02/04/2011, Harelbeke – De Gavers
22/04/2011, Harelbeke – De Gavers, 2 ex
13/04/2012, Menen – Bekken Brun Cornet
12/05/2012, Harelbeke - De Gavers
04-06/06/2013, Gullegem/Bergelen
24/04-01/05/2014, Wevelgem-Leievallei
26/04/2014, Harelbeke-De Gavers, 3 ex
10/08/2014, Gullegem-Weidepoel
15/04/2015, Harelbeke-De Gavers, 2 >
24/04/2015, Kortrijk - Bekken Lange Munte, m+v
24/04/2015, Harelbeke - Spijkerland

Kluut - Recurvirostra avosetta

Voormalige schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker in voorjaar (maart-mei), onregelmatig in najaar.
Grootste groep: 06/11/1998, 52 > ZW, Harelbeke/De Gavers
Winter
?
03/12/2000                  Harelbeke/De Gavers

 

Vorkstaartplevier - Glareola pratincola (1;1)

13/05/1998                  Harelbeke/De Gavers

 

Kleine Plevier - Charadrius dubius

Schaarse( vroeger vrij schaarse) broedvogel.  Regelmatige doortrekker (april-augustus).
Vroegste: 01/03/1985, Wevelgem
Laatste: 10/10/1983, Gullegem/Bergelen
Grootste groep: > 20

 

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Regelmatige doortrekker (maart-juni, juli-september)
Grootste groep: 24/05/1987, 10 ex, Wevelgem/O.T.

 

Strandplevier - Charadrius alexandrinus (3;3)

?/197?, Harelbeke/De Gavers
18/09/1985, Harelbeke/De Gavers
19/08/1986, Harelbeke/De Gavers

 

Morinelplevier - Charadrius morinellus (25;38)

08/10/2004, Anzegem, 3 > Z
21/08/2005, Sint-Denijs/Priesterstraat, juv
23/08/2008, Spiere, 3 ex
11/09/2008, Spiere
27/08/2012, Kooigem - Geitenberg, 1eKJ
27/08/2012, Kooigem - Geitenberg, 2 ad > ZW
07/09/2012, Kooigem - Geitenberg, 1 > ZW
16/08/2013, Kooigem - Geitenberg
24/08/2013, Kooigem - Geitenberg, 2 ad
26/08/2013, Kooigem - Geitenberg, 7 > ZW
04/09/2013, Kooigem - Geitenberg, 1 > ZW
23/08/2014, Kooigem-Geitenberg, 1 > ZW
18-19/10/2014, Sint-Denijs-Geitenberg, 1eKJ
14/08/2015, Kooigem, 1 > ZW
20/08/2015, Kooigem, 1 > ZW
28/08/2015, Kooigem, 2 > ZW
10/09/2015, Kooigem, 1 > ZW
10/09/2015, Anzegem, 1eKJ
02/05/2016, Sint-Denijs, 1 > NO
17/08/2016, Sint-Denijs, 1 > ZW
24/09/2016, Sint-Denijs
22/08/2017, Kooigem
23/08/2017, Kooigem
25/08/2017, Kooigem
25/08/2017, Kooigem, 1 ZW

 

Goudplevier Pluvialis apricaria

Algemene doortrekker en wintergast (september-april).
Grootste groep: 08/04/1984, 6000 ex, Wevelgem

 

Zilverplevier Pluvialis squatarola

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (maart-mei, augustus-november), onregelmatig in winter
Grootste groep: 11/05/2002, 55 > NO, Sint-Eloois-Vijve

 

Steppekievit - Vanellus gregarius (1;1)
01/11/2010, Gullegem/Bergelen, 1 > ZW

 

Kievit - Vanellus vanellus

Talrijke broedvogel. Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 04/01/1985, 3500 ex, Marke
Beste telpostdag: 22/10/1988, 2252 ex, Heestert

 

Kanoet - Calidris canutus (10;14)

?/197?                          Harelbeke/De Gavers
23/01/1984                  Harelbeke/De Gavers, 2 > W
16/05/1984                  Wevelgem
27-28/05/1984             Beveren-Leie, 2 ex
01/06/1984                  Gullegem/Bergelen
05/05/1985                  Wevelgem/O.T.
23/09/1985                  Moen/Kleiput
02/05/1993                  Harelbeke/De Gavers, 3 > NW
16-19/05/1993             Harelbeke/De Gavers
18/09/1993                  Menen/Leie

 

Drieteenstrandloper - Calidris alba (10;23)

?/1978,  Harelbeke/De Gavers
05/05/1985,  Moen/Kleiput
23/09/1985, Harelbeke/De Gavers, 3 ex
09/05/1991, Harelbeke/De Gavers
16/09/1993, Gullegem/Bergelen, 1e KJ
18-19/05/1995, Harelbeke/De Gavers
21/09/1995, Harelbeke/De Gavers, 9 > ZW
12/10/1995, Harelbeke/De Gavers
12/05/2013, Ledegem-Oosthove
15-17/05/2015, Harelbeke/De Gavers, 2-4 ex

 

Kleine Strandloper - Calidris minuta

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (mei en augustus-oktober)
Vroegste: ?
Laatste: 29/10/1990, Harelbeke/De Gavers
Grootste groep: 26&29/09/1996, 11 > ZW, Harelbeke/De Gavers

 

Temmincks Strandloper - Calidris temminckii (8;10)

?/5/1978, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
?/10/1978, Harelbeke/De Gavers
15/05/1989, Gullegem/Bergelen
29/07/2001, Kortrijk/Keibeekbekken, ad
20/05/2003, Kortrijk/Keibeekbekken, 2 ex
26/07/2007, Zwevegem/Ellestraat, 2 ex
15/05/2010, Avelgem/Bekaertcoupure
02/05/2013, Ledegem-Oosthove

 

Krombekstrandloper - Calidris ferruginea (13;17)

09-10/10/1966, Avelgem
?/1976,    Harelbeke/De Gavers
05/09/1986, Moen/Kleiput
24/07/1990, Harelbeke/De Gavers, ad
29/07/1990, Harelbeke/De Gavers
17/08/1990, Harelbeke/De Gavers
10/09/1993, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ > ZW
19/09/1993, Harelbeke/De Gavers
21/09/1993, Gullegem/Bergelen
07/09/1999, Harelbeke/De Gavers, 5 1e KJ > ZW
21/09/2000, Sint-Denijs, 1 > ZW
24/09/2010, Harelbeke/De Gavers, 1> ZW
11/10/2011, Harelbeke – De Gavers

Bonte Strandloper - Calidris alpina

Regelmatige doortrekker (maart-april, augustus-november).
Grootste groep: 17/11/1997, 17 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kemphaan - Philomachus pugnax

Regelmatige doortrekker.
Grootste groep: 06/01/2003, 234 ex, Moorsele/vliegveld

 

Bokje - Lymnocryptes minimus

Regelmatige doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 28/11/2005, 15 ex, Kortrijk/Keibeekbekken
Vroegste: 13/08/1994, Ooigem/O.T.
Laatste: 17/05/1993, Gullegem/Bergelen

 

Watersnip - Gallinago gallinago

Mogelijks voormalige, onregelmatige broedvogel. Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 27/03/1983, 150 ex, Wevelgem

 

Poelsnip - Gallinago media (3;3)

12/11/1983                  Moen/O.T.
23/04/1985                  Harelbeke/O.T. Bloemenwijk
10/04/1995                  Harelbeke/De Gavers

 

grijze snip spec. - Limnodromus species (1;1)

26/08/1985                  Harelbeke/De Gavers, 2 ex

 

Houtsnip - Scolopax rusticola

Onregelmatige broedvogel.  Regelmatige wintergast (oktober-maart).
Grootste groep: 15/11/1986, 30 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Grutto - Limosa limosa

Regelmatige doortrekker (februari-april, juli-augustus).
Grootste groep: ?
Vroegste: 08/02/1986, Wevelgem/Leie, 40 ex & 08/02/1997, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 25/11/1983, Moen/O.T.

 

Rosse Grutto - Limosa lapponica (20;52)

?/197?                          Harelbeke/De Gavers
14/11/1983                  Harelbeke/De Gavers, 1 > W
24-30/05/1984             Zwevegem, 1-2 ex
16/09/1984                  Bavikhove/Oude Leie
04/09/1985                  Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
08-26/09/1990             Harelbeke/De Gavers
14/05/1991                  Harelbeke/De Gavers, 1 > NO
02/05/1993                  Harelbeke/De Gavers, 16 > NO
12/09/1996                  Harelbeke/De Gavers, 3 > ZW
16/09/1996                  Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
25/04/1998                  Harelbeke/De Gavers, 1 > NO
23/04/2005                  Harelbeke/De Gavers, 11 > NO
01/09/2012, Kooigem - Geitenberg, 4 > ZW
25/07/2013, Kortrijk, 2 > ZW
15/09/2013, Kooigem, 1 >W
26/04/2016, Kuurne

 

Regenwulp - Numenius phaeopus

Regelmatige doortrekker (april-mei, juli-augustus).
Grootste groep: 06/08/1985, 46 ex, Harelbeke/De Gavers
Beste telpostdag: 08/05/1992, 87 ex, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 11/03/1996, Gullegem/Bergelen, 5 > ZW
Laatste: 16/10/2001, Zwevegem
Winter:
26/12/2002                  Sint-Denijs, 1 > NW

 

Wulp - Numenius arquatus

Regelmatige doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 11/01/1986, 120 ex, Wevelgem

 

Zwarte Ruiter - Tringa erythropus

Regelmatige doortrekker, onregelmatig in winter.
Grootste groep: 16/09/1993, 13 > ZW, Harelbeke/De Gavers

 

Tureluur - Tringa totanus

Voormalige broedvogel (1986).  Regelmatige doortrekker.
Grootste groep: 23/03/2001, 150 ex, Wevelgem

 

Poelruiter - Tringa stagnatilis (5;5)

30/08/1984, Harelbeke/De Gavers
10-27/10/1984, Bavikhove/Oude Leie
12/06/2000, Harelbeke/De Gavers
30/06/2003, Kortrijk/Keibeekbekken
20/04/2011, Harelbeke/De Gavers

 

Groenpootruiter - Tringa nebularia

Regelmatige doortrekker (april-september).
Grootste groep: ?
Vroegste: 27/02/1994, Menen/O.T.
Laatste: 06/11/1998, Harelbeke/De Gavers
Winter:
13/12/2001                  Harelbeke/De Gavers

 

Witgat - Tringa ochropus

Regelmatige doortrekker (maart-april, juni-september) en wintergast.
Grootste groep: ?

 

Bosruiter - Tringa glareola

Regelmatige doortrekker (mei, juli-augustus)
Grootste groep: 10/07/1983, 15 ex, Harelbeke
Vroegste: 14/04/1991
Laatste: 06/11/1994, Menen/O.T.
Winter: 26/12/1995, Kuurne, 2 ex

 

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Algemene doortrekker en zomergast (april-oktober), onregelmatige wintergast.
Grootste groep: 28/04/1984, 52 ex, Zwevegem/Kanaal

 

Steenloper - Arenaria interpres (20;24)

?/197?, Harelbeke/De Gavers
28/04/1985, Moen
01/05/1985, Wevelgem
01/05/1985, Harelbeke/De Gavers, 4 > NW
03/05/1985, Bavikhove
19/05/1985, Wevelgem
26/05/1985, Wevelgem
01/09/1985, Harelbeke/De Gavers
25/04/1989, Harelbeke/De Gavers
08/05/1995, Harelbeke/De Gavers
04/05/1996, Harelbeke/De Gavers
02/09/1997, Harelbeke/De Gavers, 1 > NW
21/08/1999, Harelbeke/De Gavers
29/04/2002, Harelbeke/De Gavers
06/05/2004, Harelbeke/De Gavers
23/08/2005, Harelbeke/De Gavers
09/08/2006, Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
23/08/2008, Harelbeke/De Gavers, 1 >W
05/09/2012, Harelbeke - De Gavers, 1 > Z
22/05/2013, Harelbeke - De Gavers, 2 ex

 

Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus (5;5)

?/197?                          Harelbeke/De Gavers
11-14/10/1981             Harelbeke/De Gavers
30/06-03/07/1983        Bavikhove/Oude Leie, m
11-12/09/1990             Harelbeke/De Gavers
03-07/09/1994             Kuurne/Leie & Harelbeke/De Gavers, 1e  KJ

 

Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicarius (1;1)

02/11/1994                  Harelbeke/De Gavers

 

Middelste Jager - Stercorarius pomarinus (5;5)

?/197?                          Harelbeke/De Gavers
17/10/1985                  Harelbeke/De Gavers
20/10/1985                  Moen/Kanaal, 1 > ZO
13-17/11/1985             Harelbeke/De Gavers, onv
30/10/1996                  Harelbeke/De Gavers, 1e KJ

 

Kleine Jager - Stercorarius parasiticus (10;11)

?/1980, Harelbeke/De Gavers
09/07/1984, Harelbeke/De Gavers, ad
02/12/1985, Deerlijk
04/05/1994, Harelbeke/De Gavers, 1 > NW
04/10/1994, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ > ZW
29/10/1996, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
18/07/1997, Harelbeke/De Gavers, onv
17/10/1999, Bavikhove & Heule, 1 > ZW
08/10/2011, Kooigem – Geitenberg, 1 > ZW
06/09/2015, Harelbeke/De Gavers, 1eKJ

 

Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus (1;1)

11/09-04/10/1984        Menen

 

Grote Jager - Stercorarius skua (2;2)

29/09/1976                  Harelbeke/De Gavers
01/11/2006                  Sint-Denijs/Mortagnebos, 1 > ZW

 

Reuzenzwartkopmeeuw - Larus ichthyaetus (2;2)

03/01/1992                  Harelbeke/De Gavers
18/03/1999                  Gullegem/Bergelen, ad ZK

 

Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker en wintergast (oktober-april).
Grootste aantal: 15/03/2002, 5 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Dwergmeeuw - Larus minutus

Regelmatige doortrekker (april-mei en september-oktober), zeldzame wintergast
Grootste groep: 22/04/2006, 117 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Vorkstaartmeeuw - Larus sabini (1;2)

?/12/1980-?/01/1981   Harelbeke/De Gavers, 2 juv

 

Kokmeeuw - Larus ridibundus

Voormalige talrijke broedvogel(-?).  Zeer algemene doortrekker en jaargast.
Grootste groep: 21000 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Ringsnavelmeeuw - Larus delawarensis (1;1)

26/02/1994                  Gullegem, ad ZK

 

Stormmeeuw - Larus canus

Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 24/01/2004, 4000 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kleine Mantelmeeuw - Larus graellsii

Algemene doortrekker en jaargast.
Grootste groep: 10/08/1983, 600 ex, Menen/Stort

 

Zilvermeeuw - Larus argentatus

Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 24/01/2004, 3500 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Geelpootmeeuw – Larus michahellis

Regelmatige doortrekker en wintergast (augustus-maart).
Grootste groep: 13/01/2004, 29 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Pontische Meeuw – Larus cachinnans

Regelmatige wintergast (oktober-maart).
Grootste groep: 08/12/2007, 4 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Kleine Burgemeester - Larus glaucoides (7;7)

26/09/1976, Harelbeke/De Gavers
30/03(?)-11/04/1983, Menen, onv
09/01/2000, Harelbeke/De Gavers, ad
09/03/2000, Harelbeke/De Gavers, 2e KJ
22/01/2007, Harelbeke/De Gavers, 3 eKJ
23/09/2011, Bavikhove
26/03/2014, Harelbeke-De Gavers, 1 > NW

 

Grote Burgemeester - Larus hyperboreus (11;11)

08&10/03/1983, Menen, onv
22/02/1989, Harelbeke/De Gavers, 3e KJ
16-18/01/1992, Harelbeke/De Gavers, 2e KJ
26/10/1997, Gullegem/Bergelen, 1e KJ > NW
13/12/1998, Harelbeke/De Gavers, ad
19/02/1999, Hulste
18/03/2000, Gullegem/Bergelen, 2e KJ
03/02/2002, Harelbeke/De Gavers, 2e KJ
03-09/12/2007, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ
04/10/2009, Kooigem 1 > O
09/04/2012, Harelbeke - De Gavers, 2eKJ

 

Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

Vrij algemene wintergast (september-maart).
Grootste groep: 06&10/02/1983, 253 ex, Menen/Stort

 

Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla (19;24)

v 25/11/1971                  Zwevegem, 8e KJ (v 06/07/1964, Isle of May, pullus)
08/02/1980                  Harelbeke/De Gavers, 2 ex
?/1981                         Harelbeke/De Gavers
05/08/1983                  Marke/Leie, 1e KJ
27/12/1983                  Harelbeke/De Gavers, 1e KJ
29/03/1984                  Harelbeke/De Gavers, 2e KJ
13/04/1985                  Spiere/Schelde, onv
* 11/04/1986                  Moen/O.T., ad
30/12/1986                  Harelbeke/De Gavers, 2 ad
09-10/08/1987             Stasegem & Zwevegem/Kanaal, max 2 1e KJ
13-15/08/1987             Menen, 1e KJ
26/03/1988                  Harelbeke/De Gavers, 2 ad
27/01/1993                  Harelbeke/De Gavers, 2e KJ
19/03/1994                  Ingooigem, 1 > NO
05-08/03/1995             Gullegem, ad
02-07/09/1995             Harelbeke/De Gavers, 1e KJ stervend (* 07/09/1995)
28/01/1996                  Harelbeke/De Gavers
22/12/2003                  Harelbeke/De Gavers, 2 ad
01/04/2015, Gullegem/Bergelen, 1 ad

 

Lachstern - Sterna nilotica (1;1)

30/07/1984                  Harelbeke/De Gavers, onv

 

Reuzenstern - Sterna caspia (12;16)

06/09/1976, Harelbeke/De Gavers, ad + 1e KJ
13/04/1982, Harelbeke/De Gavers, ad ZK
27/06/1992, Marke/Leie?
31/08/1992, Harelbeke/De Gavers, ad
02/09/1992, Harelbeke/De Gavers, ad > ZW
21/08/1996, Gullegem/Bergelen, ad + 1e KJ
13/04/1997, Harelbeke/De Gavers, 2 ad
19/09/1998, Harelbeke/De Gavers, ad + 1e KJ > ZW
09/09/2006, Harelbeke/De Gavers, ad + 1e KJ > ZW
23/04/2010, Harelbeke - De Gavers, 1 >
12/09/2012, Harelbeke - De Gavers, 2 > ZW
23/09/2012, Harelbeke - De Gavers, 2 > ZW

 

Grote Stern - Sterna sandvicensis (17;33)

?/197?, Harelbeke/De Gavers
31/07-01/08/1984,  Zwevegem/O.T. Bekaert & Harelbeke/De Gavers
05/09/1988, Harelbeke/De Gavers, ad + 1e KJ
02/08/1990, Harelbeke/De Gavers, ad
07/06/1991, Harelbeke/De Gavers
12/06/1991, Wevelgem/Oude Leie
14/04/1992, Harelbeke/De Gavers
02/05/1993, Harelbeke/De Gavers
18/10/1998, Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
29/06/2000, Gullegem, 2 > NO
04/05/2003, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
13/07/2004, Harelbeke/De Gavers, 1 > W
23/04/2007, Harelbeke/De Gavers
07/09/2007,  Avelgem, 13 > NW
12-14/06/2011, Harelbeke – De Gavers, tot 8ex
28/06/2012, Harelbeke - De Gavers, 2 ad
08/11/2013, Zwevegem, 1>NW
10/04/2016, Harelbeke - De Gavers

 

Visdief - Sterna hirundo

Regelmatige doortrekker (april-september)
Grootste groep: 23/04/1977, 115 ex, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 28/03/1994, Harelbeke/De Gavers, 2 > NO
Laatste: 06/11/1998, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ

 

Noordse Stern - Sterna paradisaea (26;40)

02/06/1976, Harelbeke/De Gavers
28/07/1984, Harelbeke/De Gavers, 1 > NW
28/07/1985, Harelbeke/De Gavers
01/05/1991, Harelbeke/De Gavers
02/06/1991, Harelbeke/De Gavers, 4 ad > NO
13/05/1992, Harelbeke/De Gavers
18/04/1993, Harelbeke/De Gavers
02/05/1993, Harelbeke/De Gavers, 3 ex
09/10/1998, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ
26/08/1999, Gullegem/Bergelen
16/07/2000, Gullegem/Bergelen
15/05/2005, Harelbeke/De Gavers, 1 > NO
26/04/2006, Harelbeke/De Gavers, 4 ex
28/04/2006, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
22/05/2006, Harelbeke/De Gavers
14/05/2007, Harelbeke/De Gavers
23/04/2008, Harelbeke/De Gavers
02/05/2010, Harelbeke/De Gavers
08/05/2011, Harelbeke/De Gavers
11/04/2013, Harelbeke/De Gavers
13/04/2013, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
26/04/2013, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
18/04/2014, Harelbeke-De Gavers
23/04/2014, Harelbeke-De Gavers
11/04/2015, Harelbeke-De Gavers, 3 ad
26/04/2016, Gullegem/Bergelen, 2 ex

 

Dwergstern - Sterna albifrons

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (mei-juni)
Grootste groep: 04/06/1985, 18/06/1994 & 26/05/2000, 5 ex, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 06/05/1999, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 04/10/1981, Harelbeke/De Gavers

 

Witwangstern - Chlidonias hybrida (21;63)

18-19/08/1980, Harelbeke/De Gavers, 4 1e KJ
?/1981, Harelbeke/De Gavers
08/05/1988, Harelbeke/De Gavers, 4 ex
11/05/1988, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
15/05/1992, Harelbeke/De Gavers
07-16/09/1992, Harelbeke/De Gavers, ad WK
21/05/1993, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
23/05/1995, Harelbeke/De Gavers, 4 ex
25/05/1995, Harelbeke/De Gavers, 3 ex
19-20/05/1996, Harelbeke/De Gavers, 1-2 ad
30/04/2000, Harelbeke/De Gavers, 2 ex
06/05/2000,  Harelbeke/De Gavers, 15 ex
14/05/2007, Harelbeke/De Gavers
07/05/2011, Avelgem – Schelde
29/04/2012, Gullegem – Bergelen
30/04/2012, Harelbeke - De Gavers, 2 ad
22/05/2012, Harelbeke - De Gavers, 2 ad
19/05/2014, Harelbeke-De Gavers, 3 ex
31/05/2015, Harelbeke-De Gavers, 2 ex
25/05/2016, Harelbeke-De Gavers
17-18/05/2017, Harelbeke-De Gavers, 9 ex

 

Zwarte Stern - Chlidonias niger

Regelmatige doortrekker (april-september)
Grootste groep: 05/05/1985, 94 ex, Harelbeke/De Gavers
Vroegste: 13/04/1980 & 13/04/1988, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 06/11/2001, Harelbeke/De Gavers, 1e KJ

 

Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus (13;27)

15/05/1982                  Harelbeke/De Gavers
09-10/09/1984             Harelbeke/De Gavers & Zwevegem
20/05/1985                  Harelbeke/De Gavers
19/05/1988                  Wevelgem/Oude Leie
27/08-02/09/1989        Harelbeke/De Gavers, 1e KJ
19/06/1993                  Gullegem/Bergelen, ad ZK
19/06/1993                  Harelbeke/De Gavers, 3 ad ZK
17/06/1999                  Gullegem, 4 ex
08/08/1999                  Harelbeke/De Gavers, ad
02/05/2001                  Harelbeke/De Gavers
12/05/2005                  Harelbeke/De Gavers
20/05/2007                  Harelbeke/De Gavers, tot 10 tp
21/08/2007                  Harelbeke/De Gavers, 1e KJ

 

Kleine Alk - Alle alle (5;5)

11/05/1937                  Anzegem
* 24/10/1956                  Ingooigem/Vossenhoek
* 20/12/1985                 Wevelgem
* 11/11/2007                 Waregem
* 23/11/2015, Bellegem

 

Holenduif - Columba oenas

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en jaargast.

 

Houtduif - Columba palumbus

Zeer talrijke broedvogel.  Zeer algemene jaargast.

 

Turkse Tortel - Streptopelia decaocto

Zeer talrijke broedvogel.  Zeer algemene jaargast (sedert ca. 1960)
Grootste groep: 04/02/2004, 81ex, Kortrijk

 

Zomertortel - Streptopelia turtur

Vrij schaarse (vroeger vrij talrijke) broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 10/04/1983, Zwevegem
Laatste: 25/09/1983, Hulste, 2 ex

 

Koekoek - Cuculus canorus

Vrij talrijke broedvogel.  Zomergast (april-augustus)
Vroegste: 31/03/2008, Zwevegem
Laatste: 26/10/1991, Hulste

 

Kerkuil - Tyto alba

Schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Sneeuwuil - Nyctea scandiaca (1;1)

?/01-23/02/1990             Gullegem

 

Steenuil - Athene noctua

Talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Bosuil - Strix aluco

Schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Ransuil - Asio otus

Vrij schaarse broedvogel.  Jaargast.
Grootste aantal op slaapplaats: 02/01/1985, 19 ex, Bellegem/Bellegembos

 

Velduil - Asio flammeus

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker en wintergast (oktober-april)
Vroegste: 19/09/2005, Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
Laatste: 12/05/1996, Vichte

 

Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus (6;6)

08/09/1980, Marke, m
21/10/1990, Aalbeke
18/12/2000, Moen/Oude Spoorweg, m
24/05/2004, Moen, Vaarttaluds
03/05/2006, Moen, Orveytbos
16/09/2011, Bavikhove

 

Gierzwaluw - Apus apus

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (april-september)
Vroegste: 11/04/2009, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 25/10/2001, Zwevegem & 25/10/2004, Anzegem
Grootste groep: 10/08/2004, 1624ex, Moen

 

Alpengierzwaluw - Apus melba (3;3)

13-14/05/1995, Harelbeke/De Gavers
11/04/2013, Harelbeke/De Gavers
14/04/2013, Kortrijk, 1>W

 

Ijsvogel - Alcedo atthis

Vrij schaarse broedvogel (na zachte winters).  Vrij algemene doortrekker (augustus-november) en wintergast.

 

Bijeneter - Merops apiaster (13;30)

02/05/1995, Marke, 1 > NNO
20/05/1996, Harelbeke/De Gavers, 2 > ZW
25/07/2000, Gullegem, 2 ex
02/05/2001, Moen/Kraaibos, 2 > NW
22/05/2001, Marke, 2 > ZW
23/08/2006, Gullegem, 2 >
19/06/2009, Ingooigem, 1 > NO
12/06/2010, Vichte/Kasselrijbeekbekken, 1 >
24/06/2010, Ingooigem, 1 > N
26/06/2013, Anzegem, 1 > Z
26/06/2013, Marke, 1 >
10/06-08/09/2015, Harelbeke en ruime omgeving, tot 8ex +geslaagd broedgeval
20/05/2016, Kuurne, 6 >

 

Hop - Upupa epops

Onregelmatige, maar bijna jaarlijkse gast (vooral in april), mogelijks voormalige broedvogel?

                                   

Draaihals - Jynx torquilla

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (april-mei en augustus-september)
Vroegste: v 25/04/1996, Lauwe
Laatste: 01/10/2001, Otegem/Zolderstraat

 

Groene Specht - Picus viridis

Vrij schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Zwarte Specht - Dryocopus martius

Zeer schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Grote Bonte Specht - Dendrocopos major

Vrij talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Middelste Bonte Specht - Picoides medius(19;23)

29/12/2004, Waregem/ Spitaelsbosstraat
v 06/12/2005, Anzegem
06/03/2006, Kortrijk/Paters Mote
18/05/2006, Zwevegem
10/05/2007, Moen/Orveyt
13/11/2009, Zwevegem
22/09/2010, Deerlijk/De Gavers
13/12/2011-08/03/2012, Tiegem – Domein Sint-Arnoldus
14/02/2012, Anzegem - Spitaelsbossen
28/03/2012, Sint-Denijs - Grandvalbos
14/11/2012, Anzegem - Hemsrode
11-18/12/2013, Anzegem/Spitaelsbossen
19/02/2014, Anzegem-Spitaelsbossen, 2ex
04/09/2014, Tiegem-Zypte
07/01-26/06/2015, Tiegem – Domein Sint-Arnoldus, tot 3ex
15/02/2015, Anzegem/Spitaelsbossen
24/04/2015, Anzegem/Spitaelsbossen
25/12/2015, Tiegem
10/02/2016, Anzegem/Spitaelsbossen

 

Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor

Schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Drieteenspecht - Picoides tridactylus (1;1)

07/02/1997                  Harelbeke/De Gavers

 

Kortteenleeuwerik - Calandrella brachydactyla (4;4)

30/09/1954                  Kortrijk
11/10/2003                  Sint-Eloois-Winkel/Beurtemolen, 1 > ZW
v 13/10/2006                  Zwevegem
22/04/2007                  Sint-Denijs

 

Kuifleeuwerik - Galerida cristata (8;16)

Voormalige broedvogel (1986 en 2016).
?/197?, Harelbeke/De Gavers
1986, Menen/O.T., broedgeval  (koppel + 3 jongen)
11-12/11/1988, Gullegem
14/05/1995, Outrijve-Bossuit, 2 ex
29/04/2004, Sint-Denijs/Tontekapel, 2 ex
06/11/2011, Zwevegem, 1 > Z
18/04/2016, Kooigem
25/06-/09/2016, Kuurne, tot 3 ex (broedgeval)

 

Boomleeuwerik - Lullula arborea

Algemene doortrekker (maart-april en oktober-november). Onregelmatige wintergast.
> Voorjaarstrek
Beste jaar: 1988, 14 ex
Beste telpostdag: 20/03/1988, 14 ex, Harelbeke/De Gavers
Grootste groep: 14 ex
> Najaarstrek
Beste jaar: 2004, 409 ex
Beste telpostdag: 04/11/2000, 67 ex, Harelbeke/De Gavers
Grootste groep: 24/10/2004, 30 ex, Ingooigem

 

Veldleeuwerik - Alauda arvensis

Vrij talrijke broedvogel.  Zeer algemene doortrekker en wintergast.

 

Strandleeuwerik - Eremophila alpestris (2;2)

04/11/1928, Waregem
20/10/2009, Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW

 

Oeverzwaluw - Riparia riparia

Vrij schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (maart-september)
Vroegste: 09/03/2008, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 19/10/2004, Ingooigem, 1 > ZW

 

Boerenzwaluw - Hirundo rustica

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (maart-oktober)
Vroegste: 15/02/1995, Kuurne
Laatste: 16/12/2000, Ingooigem, 1e KJ
Winter:
?/11/1988-10/02/1989 Kuurne-Harelbeke-Zwevegem, 2-3 ex
26/01/2002                  Spiere/Schelde, 1 > NO

 

Roodstuitzwaluw - Hirundo daurica (3;3)

29/04/1984, Kortrijk/Paters Mote
07-11/04/2005, Harelbeke/De Gavers, tot 2 ex

03/05/2008, Spiere, 1 > NO

 

Huiszwaluw - Delichon urbica

Vrij talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (april-oktober)
Vroegste: 23/03/1995, Waregem
Laatste: 04/12/1967, Tiegem & 30/11/2003, Avelgem
Beste telpostdag: 03/10/1999, 2272 ex, Heule/Heulebos

 

Grote Pieper - Anthus richardi (19;20)

?                                  Kuurne
v 22/10/1988                  Ingooigem, 1e KJ
05/11/2000                  Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
06/10/2001                  Heule/Heulebos, 1 > ZW
19/10/2004                  Bossuit, 1 > ZW
21/04/2005                  Moen/Orveytbos
28/10/2005                  Sint-Denijs/Mortagnebos, 1 >
25-27/09/2006             Kortrijk/Keibeekbekken
28/09/2006                  Ingooigem, 2 > ZW
14/10/2009, Zwevegem, 1 > ZW
25/03/2010, Moen
08/10/2010, Marke
22/10/2011, Marke, 1 > W
20/10/2012, Harelbeke - De Gavers, 1 > ZW
12/10/2013, Kooigem, 1 > ZW
15/10/2013, Zwevegem, 1 > ZW
15/10/2013, Harelbeke/De Gavers
09/10/2014, Kooigem-Geitenberg, 1 > ZW
11/11/2014, Kooigem-Geitenberg, 1 >
20/09/2015, Zwevegem, 1 > ZW
17/03/2016, Moen, 1 > N

 

Duinpieper - Anthus campestris
Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (april en augustus-september).
Eerste gekende waarneming: 24/08/1990, Harelbeke/De Gavers, 3 ex

 

Boompieper - Anthus trivialis

Onregelmatige broedvogel.  Regelmatige doortrekker (april en september).
Vroegste: 25/03/1994, Waregem
Laatste: 21/10/1995, Harelbeke/De Gavers, 2 > ZW
> Voorjaarstrek
Grootste groep: 29/04/1984, 30 ex, Anzegem
> Najaarstrek
Beste jaar: 2000: 14
Beste telpostdag: 8?
Grootste groep: 07/09/1993, 8 > ZW, Heule/Heulebos

 

Graspieper - Anthus pratensis

Vrij schaarse broedvogel.  Zeer algemene doortrekker en wintergast.
Beste telpostdag: 08/10/1995, 3250 ex, Sint-Denijs/Mortagnebos

 

Roodkeelpieper - Anthus cervinus (13;14)

v 12/11/1972, Harelbeke
11-13/05/1985, Aalbeke-Moeskroen, 1-2 ex
25/09/1994, Gullegem, 1 > ZW
17/10/2003, Avelgem-telpost, 1 > ZW
26/04/2005, Moen/Orveytbos
06/10/2005, Kortrijk/Keibeekbekken
29/09/2011, Anzegem, 1 > ZW
09/09/2012, Harelbeke - De Gavers
14/10/2012, Sint-Denijs – Oude Spoorweg
28/09/2014, Kooigem-Geitenberg, 1 > ZW
12/10/2014, Kooigem-Geitenberg, 1 > ZW
18/10/2014, Kooigem-Geitenberg
06/05/2015, Sint-Denijs, 1 >
01/10/2016, Kooigem, 1 ZW
15/10/2016, Kooigem, 1 ZW
06/05/2017, Sint-Denijs, 1 NO
13/05/2017, Sint-Denijs, 1 NO

 

Waterpieper - Anthus spinoletta

Regelmatige wintergast (oktober-maart).
Grootste groep: ?
Vroegste: 08/09/2004, Kortrijk/Keibeekbekken
Laatste: 24/04/1985, Harelbeke/De Gavers

 

Oeverpieper - Anthus petrosus

Onregelmatige, zeldzame wintergast (oktober-maart)

 

Gele Kwikstaart - Motacilla flava

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (april-september) Zeldzame wintergast.

Engelse Kwikstaart - Motacilla flava flavissima

Onregelmatige broedvogel.  Regelmatige doortrekker (april-mei).
Vroegste: 04/04/2009, Kortrijk, m
Grootste groep: 15/05/1983, 10 m, Harelbeke/De Gavers

Noordse Kwikstaart - Motacilla flava thunbergi

Regelmatige doortrekker (mei)
Vroegste: 31/03/1998, Harelbeke/De Gavers
Grootste groep: 19/05/1987, 14 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea

Schaarse broedvogel (sinds 1994).  Algemene doortrekker (september-oktober) en wintergast (september-maart).
Grootste aantal op slaapplaats: 03/02/2002, 34 ex, Kortrijk/Leie

 

Witte Kwikstaart - Motacilla alba

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 16/02/2007, 776 ex, Kortrijk/Stationsplein

Rouwkwikstaart - Motacilla alba yarrellii

Regelmatige doortrekker (maart-mei) en wintergast.
Grootste groep: 05/02/2007, 20 ex, Kortrijk/Morinnestraat

 

Pestvogel - Bombycilla garrulus
Onregelmatige doortrekker en wintergast (tijdens invasies)
Vroegste: 24/10/1965, Tiegem
Laatste: 13/03/2005, Gullegem, 2 ex
Grootste groep: 17/01/1966, Wevelgem, 35 ex

 

Waterspreeuw - Cinclus cinclus (2;2)

02/05/1983                  Kortrijk/Leie
13/12/1992                  Moen/Kanaal

 

Winterkoning - Troglodytes troglodytes

Zeer talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Heggenmus - Prunella modularus

Zeer talrijke broedvogel.  Jaargast, algemene doortrekker en wintergast.

 

Roodborst - Erithacus rubecula

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.

 

Noordse Nachtegaal - Luscinia luscinia (1;1)

v 14/08/1990                  Ingooigem, 1e KJ

 

Nachtegaal - Luscinia megarhynchos

Schaarse, onregelmatige broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 04/04/2006, Moen
Laatste: 02/09/1999, Harelbeke/De Gavers

 

Blauwborst - Luscinia svecica

Vrij schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (april-september).
Vroegste: 02/03/2008, Kortrijk
Laatste: 03/10/1991, Harelbeke/De Gavers

 

Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (maart-oktober). Onregelmatige wintergast.

 

Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus

Zeer schaarse, vroeger vrij schaarse, broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (april-september).
Vroegste: 16/03/2000, Rollegem, m
Laatste: 29/10/2004, Zwevegem

 

Paapje - Saxicola rubetra

Voormalige broedvogel (-’70).  Regelmatige doortrekker (april-mei en augustus-september)
Grootste groep: 30 ex, 03/09/2003, Sint-Denijs/Ter Klarestraat
Vroegste: 26/02/1984, Menen
Laatste: 18/10/2005, Zwevegem

 

Roodborsttapuit - Saxicola torquata

(Voormalige) schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker, onregelmatige wintergast.

 

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Voormalige broedvogel (1976).  Regelmatige doortrekker (april-mei en augustus-oktober)
Grootste groep: 12/09/2004, 18ex, Bellegem
Vroegste: 23/03/1990, Bossuit, 3 ex
Laatste: 02/12/2000, Otegem

 

Beflijster - Turdus torquatus

Regelmatige doortrekker (april en oktober)
Vroegste: 25/03/1990, Harelbeke/De Gavers, m
Laatste: 13/11/1996, Harelbeke/De Gavers, m
Grootste groep: 27/09/2007, 17 ex, Sint-Denijs/Mortagne
> Winter
02/02/2000                  Hulste, w

 

Merel - Turdus merula

Zeer talrijke broedvogel.  Jaargast, algemene doortrekker en wintergast.

 

Kramsvogel - Turdus pilaris

Voormalige broedvogel (1984-1994).  Algemene doortrekker en wintergast (oktober-april).

 

Zanglijster - Turdus philomelos

Zeer talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.

 

Koperwiek - Turdus iliacus

Algemene doortrekker en wintergast (september-april).

 

Grote Lijster - Turdus viscivorus

Talrijke broedvogel.  Jaargast, algemene doortrekker en wintergast.

 

Cetti’s Zanger - Cettia cetti

Onregelmatige, zeer schaarse broedvogel en jaargast (sedert 2002 jaarlijks en toenemend).
Eerste waarneming: 29/10/1978, Harelbeke/De Gavers

Graszanger - Cisticola juncidis (4;4)

11-16/07/2002, Marke/Bosstraat
17/07/2005, Zwevegem/Keibeekdijk
19/11/2006, Hulste
04/02/2007, Hulste

 

Sprinkhaanzanger - Locustella naevia

Zeer schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (april-augustus).
Vroegste: 01/04/1985, Harelbeke/De Gavers
Laatste: v 28/08/1996, Lauwe

 

Snor - Locustella luscinioides (27;228)

Mogelijks voormalige broedvogel (-’60)
19/07/1963, Avelgem
06/07/1965, Avelgem
09/07/1966, Avelgem
29/04-13/05/1967, Avelgem
17/06/1967, Avelgem
?/197?, Harelbeke/De Gavers
19/05/1985, Harelbeke/De Gavers
v 23/08/1988, Ingooigem, 1e KJ
v 09/08/1989, Deerlijk, 1e KJ
v 17/08/1996, Sint-Denijs, 1e KJ
v 03/08/1999, Lauwe, 1e KJ
v 25/09/1999, Sint-Denijs
v 10/08/2003, Anzegem
v 15/08/2003, Sint-Denijs
v 24/07/2004, Anzegem
v 26/07/2004, Anzegem
05/08/2004, Kortrijk/Keibeekbekken
01/09/2004, Kortrijk/Keibeekbekken
27/07/2005, Kortrijk/Keibeekbekken
v 23/08/2006, Kortrijk
07-20/07/2008, Harelbeke/De Gavers, zp
20-21/07/2009, Kortrijk/Keibeekbekken
27/08/2009, Kortrijk/Keibeekbekken
v 09/08/2010, Kortrijk
v 22/07/2012, Kortrijk – Keibeekbekken, 2 ex, ringvangst
31/07/2012, Kortrijk – Keibeekbekken
10/08/2012, Kortrijk – Keibeekbekken

 

Krekelzanger - Locustella fluviatilis (2;2)
31/05/2005, Moen/Vaarttaluds
v 27/08/2008, Anzegem

 

Waterrietzanger - Acrocephalus paludicola

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (vooral augustus)
Eerste waarneming: 04/08/1965, Avelgem

Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus

Schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (april-september)
Vroegste: 25/03/2000, Gullegem
Laatste: 29/09/2001, Harelbeke/De Gavers

 

Bosrietzanger - Acrocephalus palustris

Vrij talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 17/04/1983, Harelbeke/De Gavers & 17/04/2004, Gullegem/Bergelen
Laatste:

 

Struikrietzanger - Acrocephalus dumetorum (1;1)
v 01-08/08/2012 , Kortrijk/Keibeekbekken

 

Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus

Vrij talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (april-september ).
Vroegste: 11/04/2009, Kortrijk/Keibeekbekken
Laatste: 27/11/2005, Harelbeke/De Gavers

 

Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus (30;41)

Voormalige broedvogel (-’70?).
25/05-14/07/1965        Avelgem, 4 zp
27/05/1965                  Waregem, 1 zp
1967                            Avelgem, 5 zp
1967                            Kerkhove
1967                            Waarmaarde
1967 Avelgem, 2 zp
?/197?                          Harelbeke/De Gavers
15-18/05/1985             Harelbeke/De Gavers
21/05/1986                  Moen/O.T.
v 19/08/1989                  Anzegem, 1e KJ
06/05/1996                  Harelbeke/De Gavers
24/09/1996                  Harelbeke/De Gavers
27/04/2000                  Harelbeke/De Gavers
02/06/2000                  Gullegem/Bergelen, 2 ex
16/05/2002                  Kuurne/Groene Long
31/05/2003                  Harelbeke/De Gavers
19/05/2004                  Gullegem/Bergelen, zp
v 03/09/2004                  Anzegem
v 04/08/2005                  Anzegem
v 18/08/2005                  Anzegem
26/05/2006                  Harelbeke/De Gavers, zp
v 06/08/2006                 Kortrijk
v 18/08/2006                 Kortrijk
05/05/2008, Harelbeke/De Gavers, zp
20/05/2010, Helkijn/Schelde
26/05/2012, Harelbeke - De Gavers
10-11/05/2015, Harelbeke-De Gavers
20/05-12/06/2015, Waarmaarde-Scheldegebied
25/05-26/06/2016, Harelbeke-De Gavers, tot 3 ex (waarschijnlijk broedgeval)

Oostelijke Vale Spotvogel  - Iduna pallida (1;1)

v 22/09/2005                  Anzegem

 

Spotvogel - Hippolais icterina

Vrij talrijke broedvogel.  Zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 15/04/1994, Vichte
Laatste:

 

Orpheusspotvogel - Hippolais polyglotta (12;13)

Onregelmatige, zeer schaarse broedvogel

07/05-21/06/1988, Harelbeke/De Gavers, 2 ex (waarschijnlijk broedgeval)
13/05-18/06/1990, Gullegem, m
v 06/08/1990, Anzegem, 1e KJ
v 02/08/1991, Anzegem, ad
13&21/06/2000, Gullegem/Bergelen
26&29/06/2005, Anzegem (zp en v)
v 22/07/2007, Anzegem
21/05/2011, Harelbeke – De Gavers
v 07/07/2012, Heestert
14-15/06/2014, Kortrijk
15-26/05/2016, Deerlijk - De Gavers, zp
17/07/2016, Heestert
27/05-05/06/2017, Harelbeke
29/05-16/07/2017, Kortrijk
30/05-28/07/2017, Moen, 2ex (zeker broedgeval)

 

Kleine Zwartkop - Sylvia melanocephala (1;1)

09/05/1993                  Menen, m

 

Orpheusgrasmus - Sylvia hortensis (1;1)

04/06/1985                  Moen/Oude Spoorweg

 

Sperwergrasmus - Sylvia nisoria (3;3)

16/09/2003, Gullegem/Bergelen
v 10/09/2005, Anzegem
v 28/08/2008, Anzegem, 1eKJ

 

Braamsluiper - Sylvia curruca

Vrij schaarse broedvogel.  Zomergast (april-augustus).
Vroegste: 08/04/2001, Gullegem
Laatste: 23/09/2006, Harelbeke/De Gavers
Winter: 16/01/2007, Zwevegem

 

Grasmus - Sylvia communis

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (april-september).
Vroegste: 31/03/1994, Avelgem
Laatste: 25/10/2003, Kortrijk/KULAK, ad
Winter: 02/01/2004, Kortrijk/KULAK, 1e winter

 

Tuinfluiter - Sylvia borin

Talrijke broedvogel. Algemene doortrekker en zomergast (april-september).
Vroegste: 04/04/1987, Deerlijk
Laatste: ?

 

Zwartkop - Sylvia atricapilla

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (maart-oktober), onregelmatige wintergast.

 

Grauwe Fitis - Phylloscopus trochiloides (2;2)

14- ?/02/1984              Harelbeke
29/08/2006                  Sint-Denijs

 

Noordse Boszanger - Phylloscopus borealis (2;2)

v 11/04/1992                  Anzegem
v 25/09/1996                  Lauwe, 1e KJ

 

Raddes Boszanger - Phylloscopus schwarzi (1;1)

v 12/10/2007                  Anzegem

 

Pallas' Boszanger - Phylloscopus proregulus (2;2)

18/11/1996, Gullegem, 1e KJ

 

Bladkoning - Phylloscopus inornatus (22;25)

03/10/1991, Harelbeke/De Gavers
v 08/10/1994, Anzegem
20-23/11/1995, Menen/De Poel, 2 ex
07/10/1996, Gullegem
31/10-02/11/2003, Zwevegem
08/10/2005, Heestert
v 27/10/2005, Anzegem
v 28/10/2005, Harelbeke
v 25/09/2006, Anzegem
06/10/2007, Wevelgem
v ?/10/2008, Anzegem
08/10/2008, Gullegem/Bergelen
04/10/2011, Zwevegem
27/09/2012, Rollegem-Kapelle
v 06/10/2013, Heestert
07-09/10/2013, Ooigem/Oude Leie
17/10/2013, Moen
19-20/10/2013, Harelbeke, tot 2 ex
04/10/2014, Heestert
12/10/2014, Rollegem-Kapelle
18-19/10/2015, Kuurne/Leie, tot 2 ex
20/10/2015, Heule

 

Fluiter - Phylloscopus sibilatrix

Voormalige onregelmatige broedvogel.  Regelmatige doortrekker en zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 11/04/1983, Kuurne
Laatste: 20/09/2002, Anzegem

 

Tjiftjaf - Phylloscopus collybita

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (maart-oktober), regelmatige wintergast

Siberische Tjiftjaf - Phylloscopus collybita tristis (5;5)

v 23/12/1985       Ingooigem, ad
v 07/10/1989      Anzegem
11/01/1998      Harelbeke/De Gavers
v 08/11/1998      Anzegem
v 21/11/1999      Anzegem

 

Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus (1;1)

03/04-01/05/2014, Gullegem-Bergelen

 

Fitis - Phylloscopus trochilus

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (maart-september).
Vroegste: 18/03/2008, Harelbeke/De Gavers
Laatste: 02/11/2004, Ingooigem, zp

 

Goudhaan - Regulus regulus

Vrij schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast (september-april).

 

Vuurgoudhaan - Regulus ignicapillus

Zeer schaarse broedvogel.  Vrij algemene doortrekker en wintergast (september-april)

 

Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata

Vrij talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 13/04/1984, Bissegem
Laatste: 10/10/1983, Bissegem

 

Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva (2;2)

v 17/10/1976                  Anzegem
v 07/09/1996                  Anzegem, 1e KJ

 

Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca

Onregelmatige broedvogel.  Regelmatige doortrekker (april-mei, augustus-september)
Vroegste: 04/04/1985, Moen
Laatste: 13/10/1981, Bossuit, m

 

Baardman - Panurus biarmicus

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (maart-april, oktober-november), onregelmatige wintergast
Grootste groep: 17/10/1993, 46 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Staartmees - Aegithalos caudatus

Talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Glanskop - Parus palustris

Schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Matkop - Parus montanus

Zeer schaarse broedvogel (vroeger vrij schaars).  Jaargast.

 

Kuifmees - Parus cristatus

Zeer schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Zwarte Mees - Parus ater

Schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast (september-maart).
Grootste groep: 07/09/1993, 118 ex, Heule/Heulebos

 

Pimpelmees - Parus caeruleus

Talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Koolmees - Parus major
Zeer talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Boomklever - Sitta europaea

Vrij schaarse broedvogel.  Jaargast.

 

Boomkruiper - Certhia brachydactyla

Vrij talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Buidelmees - Remiz pendulinus

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (maart-april en september-oktober)
1e waarneming: 29/12/1982-05/01/1983, Harelbeke/De Gavers
Grootste groep: 02/10/1995, 19 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Wielewaal - Oriolus oriolus

Zeer schaarse, vroeger vrij schaarse, broedvogel.  Zomergast (mei-augustus).
Vroegste: 13/04/2003, Kooigem
Laatste: 15/08/1983, Harelbeke/De Gavers, m

 

Grauwe Klauwier - Lanius collurio (20;20+)

Voormalige broedvogel (-1970)
06/06/1946                  Ingooigem
08-?/06/1952               Ooigem
1952                            Kortrijk, broedgeval
25/07/1957                  Anzegem
* 1963                            Tiegem, jong
13/05/1964                  Tiegem
08/05/1968                  Anzegem
1969, Anzegem, broedgeval
1970, Anzegem, broedgeval
18/05/1983                  Harelbeke/De Gavers, m
15/05/1985                  Hulste
16/09/1985                  Moen, m
24/05/1986                  Vichte, m
v 19/09/1986                  Ingooigem, 1e KJ
19/05/1996                  Moen, m
12/06/2000                  Moen/Vaarttaluds, m
v 04/09/2002                  Anzegem
v 07/08/2007                  Anzegem
v 09/08/2007                  Anzegem
v 15/08/2016, Heestert

 

Klapekster - Lanius excubitor (21;24)

25/02/1956                  Harelbeke
06/10/1965                  Tiegem
?/197?                          Harelbeke/De Gavers
21/01/1980                  Tiegem
?/1982                         Harelbeke/De Gavers
03/10/1984                  Zwevegem/O.T. Bekaert
16/10/1984                  Harelbeke/De Gavers
01/11/1985                  Anzegem
15-16/10/1988             Harelbeke/De Gavers
v 13/10/1991                  Anzegem, 1e KJ
15/11/1994                  Harelbeke/De Gavers
11/10/1996                  Gullegem/Bergelen
19/10/1997                  Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
30/09/2003                  Sint-Denijs/Mortagnebos, 4 > ZW
28/09/2004                  Kortrijk, 1 >
12/10/2005                  Avelgem, 1 >
17/11/2005                  Zwevegem/Keibeek
25/10/2008, Kooigem, 1 > ZW
20/10/2009, Kortrijk/Keibeekbekken
15/10/2011, Kooigem – Geitenberg
22/10/2012, Vichte, 1 > ZW
18/10/2015, Harelbeke-De Gavers, 1 > Z

 

Roodkopklauwier - Lanius senator (2;2)

21/08/1989                  Zwevegem/O.T. Bekaert, 1e KJ
14/05/1998                  Gullegem/Bergelen, m

 

Gaai - Garrulus glandarius

Vrij talrijke broedvogel.  Jaargast, tijdens invasies algemene doortrekker (september-oktober)

 

Ekster - Pica pica

Zeer talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Notenkraker - Nucifraga caryocatactes ( 21;25)

* 05/11/1911                  Waregem, 2 ex
13/08/1968                  Harelbeke
* 23/08/1968                  Anzegem/Hemsrode
* 23/08/1968                  Tiegem/ Hellebos
25/08/1968                  Avelgem, 4 ex
28/08/1968                  Vichte
01/09/1968                  Deerlijk
07&13/09/1968           Anzegem
15&20/09/1968           Tiegem
22/09/1968                  Otegem
22/09/1968                  Sint-Denijs
22/09/1968                  Anzegem
27/09/1968                  Ingooigem
27/09/1968                  Avelgem
18&25/10/1968           Tiegem
11/12/1991                  Deerlijk
22&26/10/1995           Aalbeke
29/01/1996                  Bossuit
06/02/2001                  Kortrijk/Wolvendreef
30/09/2001                  Heule/Heulebos, 1 > ZW
05/09/2007                  Harelbeke/Vlaanderenlaan

 

Kauw - Corvus monedula

Talrijke broedvogel.  Jaargast, algemene doortrekker en wintergast.

 

Roek - Corvus frugilegus

Vrij talrijke broedvogel (sinds 1984).  Algemene doortrekker en wintergast.

 

Zwarte Kraai - Corvus corone

Vrij talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Bonte Kraai - Corvus cornix (14;14)

08/04/1984, Menen
17/11/1985, Gullegem/Bergelen
04/11/1989, Sint-Denijs
14/10/1990, Avelgem
24/02/1991, Harelbeke/De Gavers
28/10/1993, Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
30/10/1993, Sint-Denijs/Mortagnebos, 1 > ZW
09/12/1994, Outrijve
26/02/1995, Bossuit
07/11/1998, Kortrijk
26/12/2001, Avelgem
14/02/2010, Outrijve
02/01-21/03/2011, Spiere-Kooigem
10/04/2014, Ingooigem, 1 > NO

 

Raaf - Corvus corax (7;8)

19/09/1973, Waregem, 2 ex
13/11/1988, Wevelgem
26/02/1994, Kortrijk
13/05/2001, Kuurne
30/09/2001, Menen, 1 > ZW
13/04/2007, Kuurne, 1 > NO
17/04/2010, Avelgem, 2 > ZW

 

Spreeuw - Sturnus vulgaris

Zeer talrijke broedvogel.  Zeer algemene doortrekker en wintergast.

 

Roze Spreeuw – Sturnus roseus (2;2)
14/10/2007                  Sint-Denijs, 1 > ZW
04-13/11/2015, Sint-Denijs, 1eKJ

 

Huismus - Passer domesticus

Zeer talrijke broedvogel.  Jaargast.
> melanistische Huismus, v 03/01/1979 Beveren-Leie (werd aanvankelijk verward met Zwarte Leeuwerik - Melanocorypha yeltoniensis!)

 

Ringmus - Passer montanus

Talrijke broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.

 

Vink - Fringilla coelebs

Vrij talrijke broedvogel.  Zeer algemene doortrekker en wintergast.

 

Keep - Fringilla montifringilla

Algemene doortrekker en wintergast (oktober-maart)

 

Europese Kanarie - Serinus serinus

Zeer schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker (maart-april, oktober-november), onregelmatige wintergast.
Grootste groep: 22/02/2006, 14 ex, Zwevegem

 

Groenling - Chloris chloris

Talrijke broedvogel.  Jaargast.

 

Putter - Carduelis carduelis

Vrij schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep: 19/09/1999, 100 ex, Menen/Leie

 

Sijs - Carduelis spinus

Algemene doortrekker en wintergast (september-april).

 

Kneu - Carduelis cannabina

Talrijke broedvogel. Algemene doortrekker en wintergast.

 

Frater - Carduelis flavirostris (14;106)

v ?/11/1962, Ingooigem, 2 ex
?/197?, Harelbeke/De Gavers
25/10/1983, Harelbeke/De Gavers
15/10/1984, Harelbeke/De Gavers, 2 > ZW
20/01/1985, Harelbeke/De Gavers, 20 ex
26/01/1985, Harelbeke/Leie, 20 ex
09/02/1985, Harelbeke/De Gavers, 7 ex
30/12/1985, Outrijve/Schelde, 6 ex
27/12/1986, Wevelgem/Leie, 30 ex
?/2/1989, Lauwe/Biezenveld
11/11/1993, Ingooigem, w
24/12/1996, Gullegem/Bergelen, 3 ex
17/10/1999, Heule/Heulebos, 10 ex
30/11/2013-20/01/2014, Kortrijk/Bekken Lange Munte, 2 ex

 

Barmsijs - Carduelis flammea

Regelmatige doortrekker en wintergast (oktober-maart).
Grootste groep: 50 ex
Vr: 20/09/1986, Zwevegem
L: 16/05/1987, Menen

Grote Barmsijs - Carduelis flammea flammea

Regelmatige doortrekker en wintergast, tijdens invasies.

Groenlandse Barmsijs - Carduelis flammea rostrata (1;1)

v 23/11/1996      Anzegem, ad m

Kleine Barmsijs - Carduelis flammea cabaret

Regelmatige doortrekker en wintergast.

 

Witstuitbarmsijs - Carduelis hornemanni (5;5)

v 27/11/1988                  Anzegem, m
v 15/12/1990                  Anzegem, ad
v 13/01/1991                  Anzegem, ad m
v 11/11/1995                  Anzegem, 1e KJ
v ?/11/1995                    Anzegem

 

Witbandkruisbek - Loxia leucoptera (1;1)

v 02/11/1986                  Anzegem, m

 

Kruisbek - Loxia curvirostra

Regelmatige doortrekker (juli-oktober)
Grootste groep: 17/07/1983, 50 ex, Anzegem

 

Grote Kruisbek - Loxia pytyopsittacus (2;2)

v 14/10/1990                  Anzegem, w
v 09/11/2002                  Anzegem, m

 

Roodmus - Carpodacus erythrinus (3;3)

12-17/10/1987             Harelbeke/De Gavers, m
30/09/1989                  Harelbeke/De Gavers, ad
v 16/08/2015, Heestert, juv

 

Goudvink - Pyrrhula pyrrhula

Zeer schaarse broedvogel.  Jaargast.
Grootste groep: 11/12/2003, 6 ex, Moen

 

Appelvink - Coccothraustes coccothraustes

Zeer schaarse broedvogel.  Regelmatige doortrekker (oktober) en wintergast.
Grootste groep: 24/01/1997, 23 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Ijsgors - Calcarius lapponicus

Zeldzame, jaarlijkse doortrekker (oktober/november)

 

Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis (20;26)

17/11/1984, Gullegem/Bergelen, m
24/11/1985, Menen/Leie, 1e KJ
06/12/1986, Harelbeke/De Gavers
17/01/1987, Outrijve, w
18/01/1987, Harelbeke/De Gavers, 2 m + 4 w
22/11/1996, Sint-Denijs
30/11/1997, Heestert
04-07/02/1998, Sint-Denijs, w
28/12/2002, Kortrijk/Keibeekbekken, 2 ex
02/12/2003, Ingooigem, 1 > NO
24/12/2004, Moen/Oude Spoorweg
05/02/2005, Moen/stort
08/10/2005, Sint-Denijs/Mortagnebos, 1 > ZW
08/10/2010, Kooigem, 1 > ZW
09/10/2010, Kooigem, 1 > ZW
18/11/2012, Zwevegem
17-18/11/2013, Kooigem/Geitenberg
26-31/10/2014, Kooigem-Geitenberg
09/04/2015, Sint-Denijs, 1>NO
18/10/2015, Kortrijk, 1 > ZW

 

Geelgors - Emberiza citrinella

Voormalige broedvogel (-1990).  Regelmatige doortrekker, zeldzame wintergast.

 

Cirlgors - Emberiza cirlus (1;1)

04&06/07/2004           Harelbeke/De Gavers , zp

 

Grijze Gors - Emberiza cia (1;1)

11/03/2001                  Bavikhove, w
21/03/2006                  Harelbeke/De Gavers

 

Ortolaan - Emberiza hortulana

Zeldzame, onregelmatige doortrekker (mei en augustus-september)

Mogelijks voormalige broedvogel: 23/06/1978, Heule/Mellestraat, 2 ad + 3 juv


 

Bosgors - Emberiza rustica (1;1)

v 17/03/1989                  Deerlijk, ad

 

Dwerggors - Emberiza pusilla (5;5)

15/02/1997                  Harelbeke/De Gavers
07/04/2001                  Harelbeke/De Gavers
v 02/03/2002                  Hulste
v 07/11/2005                  Anzegem
v 08/12/2005                  Anzegem

 

Rietgors - Emberiza schoeniclus

Vrij schaarse broedvogel.  Algemene doortrekker en wintergast.
Grootste groep (slaapplaats): ?

 

Grauwe Gors - Emberiza calandra

Schaarse broedvogel.  Jaargast.
Grootste groep: ?

 


Zeker en vermoedelijke ontsnapte of verwilderde soorten

 

Kleine Pelikaan - Pelecanus rufescens (1;1)

16/04/1989                  Spiere, onv

 

Heilige Ibis - Threskiornis aethiopicus (1;1)

11/08/2001                  Harelbeke/De Gavers, ad

 

Flamingo - Phoenicopterus roseus (7;9)

?/197?                          Harelbeke/De Gavers
24/03/1980                  Vichte
?/09/1985                    Kerkhove/Schelde
12/09/1985                  Harelbeke/De Gavers, 1 > ZW
28/01/1986                  Menen/Leie
14/04/1991                  Harelbeke/De Gavers, 3 ex
Mogelijks betreft een deel van de waarnemingen andere flamingosoort(en) (o.a. Chileense  Flamingo)?
30/04/2012, Harelbeke/De Gavers (vogel met kleurring uit vogelpark in Engeland)

 

Zwarte Zwaan - Cygnus atratus

Ontsnapt/verwilderd.  Regelmatige gast.
Grootste groep: 3 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Witwangfluiteend - Dendrocygna viduata

Ontsnapt.

 

Zwartbuikfluiteend - Dendrocygna autumnalis

Ontsnapt.

 

Indische Gans - Anser indicus

Ontsnapt of verwilderd.  Regelmatige gast.

 

Sneeuwgans - Anser caerulescens (6;8)

?/1980                         Harelbeke/De Gavers, 2 ex
23/02/1985                  Harelbeke/De Gavers
15/04/1985                  Harelbeke/De Gavers
19/10/1985                  Harelbeke/De Gavers
29/10/1997                  Harelbeke/De Gavers
23/04/1998                  Harelbeke/De Gavers, 2 ex

 

Ross' Gans - Anser rossii

Ontsnapt.

 

Keizergans - Anser canagicus

Ontsnapt.

 

Canadese Gans - Branta canadensis

Vrij schaarse broedvogel.  Verwilderde populatie.  Algemene jaargast.
Grootste groep: 14/12/2002, 265 ex, Ooigem/Leie

 

Magelhaengans - Chloephaga picta

Ontsnapt.

 

Nijlgans - Alopochen aegyptiacus

Verwilderde populatie.  Algemene jaargast.
Grootste groep: 26/11/2000, 22 ex, Harelbeke/De Gavers

 

Casarca - Tadorna ferruginea

Verwilderd of ontsnapt.  Broedvogel in 2000.  Regelmatige jaargast.

 

Muskuseend - Cairina moschata

Ontsnapt/verwilderd (‘barberite’).

 

Roodschoudertaling - Callonetta leucophrys

Ontsnapt.

 

Braziliaanse Taling - Amazonetta brasiliensis

Ontsnapt.

 

Carolina-Eend - Aix sponsa

Ontsnapt of verwilderd.

 

Mandarijneend- Aix galericulata

Ontsnapt of verwilderd.  Regelmatige jaargast, onregelmatige broedvogel.

 

Chileense Smient - Mareca sibilatrix

Ontsnapt.

 

Siberische Taling - Anas formosa (1;1)

14-16/11/1992             Harelbeke/De Gavers, w

 

Chileense Taling - Anas flavirostris
Ontsnapt.

 

Bahamapijlstaart - Anas bahamensis

Ontsnapt.

 

Zilvertaling - Anas versicolor

Ontsnapt.

 

Blauwvleugeltaling - Anas discors (6;6)

?                                  Harelbeke/De Gavers
27/12/1984-03/01/1985,  Kortrijk/Blauwe Poort
30/09/1986                  Harelbeke/De Gavers, m
21-23/12/1986             Ooigem/Sas, m
19/09/1997                  Harelbeke/De Gavers, w
28/02-06/04/1999        Wevelgem&Kortrijk/Leie, m

 

Geelsnaveleend - Anas undulata

Ontsnapt.

 

Marmereend - Marmaronetta angustirostris (1;1)

15/12/2001-05/01/2002                    Lauwe

 

Rosse Stekelstaart - Oxyura jamaicensis (15;24)

07/02-04/03/1989        Harelbeke/De Gavers, m
04/12/1990-29/01/1991                                                                    Harelbeke/De Gavers, m + w
02-09/03/1991             Harelbeke/De Gavers, m
12/04/1991                  Gullegem/Bergelen, m
23/10/1991                  Harelbeke/De Gavers, m + w
14/12/1991-23/07/1992                                               Harelbeke/De Gavers, max 2, meestal 1 m
19/11/1992-19/03/1993                                                                          Harelbeke/De Gavers, m
14-17/01/2001             Avelgem-Ruien/Schelde
23/09/2002                  Harelbeke/De Gavers, 4 m + 2 w
14/11/2002                  Harelbeke/De Gavers, w
16-24/08/2003             Harelbeke/De Gavers, w
25/11/2003                  Harelbeke/De Gavers, w
16-24/08/2003             Harelbeke/De Gavers, w
25/11/2003                  Harelbeke/De Gavers, w
19/06-31/07/2004        Harelbeke/De Gavers, m + w

 

Goochelarend - Terathopius ecaudatus (1;1)

04/04/1973                  Anzegem, onv

 

Chinese Dwergkwartel - Coturnix chinensis

Ontsnapte volièrevogel.

 

Fazant - Phasianus colchicus

Talrijke broedvogel.  Jaargast (ingevoerd).

 

Oehoe - Bubo bubo

Diverse gevallen van ontsnapte vogels.

 

Rotsduif - Columba livia

Gedomesticeerde vorm (‘Stadsduif’).  Algemene jaargast.

 

Grasparkiet - Melopsittacus undulatus

Ontsnapte volièrevogel.

 

Halsbandparkiet - Psittacula krameri

Verwilderd of ontsnapt.  Regelmatige jaargast.

 

Japanse Nachtegaal - Leiothrix lutea

Ontsnapte volièrevogel.

 

Goudbuikje - Amandava subflava
Ontsnapte volièrevogel.
23/11/1999                  Kortrijk, m

 

Tijgervink - Amandava amandava

Ontsnapte volièrevogel.

 

Zebravink - Poephila guttata

Ontsnapte volièrevogel.

 

Kanarie - Serinus canaria
Ontsnapte volièrevogel (gedomesticeerde vorm)

 

Citroenkanarie - Serinus citrinella (2;2)

11/04/1983                  Kuurne
04/05/1983                  Deerlijk, 2 ex

 

Mozambiquesijs - Serinus mozambicus
Ontsnapte volièrevogel.

 

Woestijnvink - Bucanetes githagineus (1;1)
24/03/2003                  Helkijn/Schelde, m

 

Langstaartroodmus - Uragus sibiricus (1;1)
02/12/1996                  Gullegem/Bergelen, m

 

Geelkeelgors - Emberiza elegans (1;1)

14-15/10/1996             Beveren-Leie, ad m

 

Rosse Gors - Emberiza rutila (1;1)

v 15/04/1974   Zwevegem, w