Watervogeltellingen

Sinds 1979/80 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode oktober-maart). Bij elke telling worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn voor watervogels. In Vlaanderen wordt sinds 1967 tevens meegewerkt aan internationale watervogeltellingen met als belangrijkste de jaarlijkse “International Waterfowl Census”. Deze internationale telling wordt gecoördineerd door Wetlands International en vormt een belangrijke basis voor de bescherming van waterrijke gebieden onder de Ramsar-Conventie en de Europese Vogelrichtlijn.

De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

In onze regio worden volgende gebieden geteld

Leie Menen-Kortrijk
Leie Kortrijk-Sint-Eloois-Vijve
Kanaal Kortrijk-Bossuit
Schelde Spiere-Kerkhove
Bergelen te Gullegem
De Gavers te Harelbeke/Deerlijk

Iedere winter zijn er ook 2 slaapplaatstellingen van Aalscholvers en 1 slaapplaatstelling van meeuwen.