Vogelwerkgroep?

Een van de aspecten van natuurbeleving is veldornithologie of de studie van vogels in de vrije natuur. Dit behelst het observeren, bestuderen en registreren van wilde vogels. Een vogelwerkgroep (vwg) bundelt deze inspanningen in een structureel orgaan. Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen is aangesloten bij de Zuid-West-Vlaamse Natuur.koepel vzw en Natuurpunt vzw. De groep tracht er een voortrekker te zijn

Regionaal

De Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen is de vogelwerkgroep van onze regio, meer bepaald het zuiden van West-Vlaanderen (gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem).

Werking

De VWG is ontstaan in 1982 . Aanvankelijk was het nauwelijks meer dan een vriendengroep die samenkwam om onze hobby meer diepgang te geven. Tegenwoordig wordt de werkgroep gedragen door een gedreven (meer dan 20-koppig) bestuur. Een ontoegankelijke kliek is het niet. Iedereen, van tiener tot zeventiger, van beginneling tot topornitholoog, is er welkom.
De vogelwerkgroep werkt mee aan diverse projecten rond vogelstudie- en bescherming in de regio.
Jaarlijks zijn er diverse activiteiten: een 3-tal ledenbijeenkomsten, een paar studie-avonden, een vwg-feest, een reis naar een fantastisch vogelgebied (Falsterbo, Polen, Israël, Organbidexka, …), en enkele vogelexcursies dichterbij (Cap Gris-Nez, Zeeland, Hoge Venen, …).

Bestuur

Bestuur 2019

Algemene taak Omschrijving Verantwoordelijke


Erevoorzitter Bloemlezing. Uitpluizen waarnemingen van 1 jaarboek

Yann FERYN


Voorzitter Algemene coördinatie, vergaderingen leiden en bijeenroepen
wanneer nodig, contact en coördinatie met Natuurpunt.Studie,

vwg-nationaal, Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen andere re-
gionale werkgroepen

Christoph WINTEIN

 

Ondervoorzitter Alles waarvoor voorzitter geen goesting of tijd heeft Thijs CALU
Secretaris + notulist Briefwisseling,

Opmaak en versturen uitnodigingen – verslagen vergaderingen

Wouter VERWEE

 

Archivaris Bewaren archief (papieren en digitale versie) Luc VANDEGHINSTE
Penningmeester Beheer financies, subsidie aanvragen, e.d. Peter CALLEWAERT

Pc-man Begeleiding vwg van alles wat met de pc te maken heeft (pro-
gramma waarnemingenverwerking, e-mails, website, algemeen

beheer forum, ...)

Filip GOUSSAERT

 

Ass. pc-man Beheer forum, diverse pc-vragen Free CLAERBOUT
Pr-man Publicaties, kenbaar maken onze activiteiten in Klimop en/of in

kranten = pr binnen werkgebied

Emmanuel DESMET
Christoph WINTEIN

 

Facebookpagina
vwg

Beheer Facebookpagina en website vogelwerkgroep – opmaak
flyer VWG

Scarlett VANUXEM


Contactman ANB Contactman met het Agentschap voor Natuur en Bos Bram VLAEMINCK

 

International pr-
man

Pr buiten werkgebied Zuid-West-Vlaanderen Johan STAELENS

 

International bird-
trips

Organisatie of hulp daarbij voor onze meerdaagse buitenlandse
reizen

Ignaas ROBBE

 

Merchandiser Productie en verkoop (propaganda) materiaal (stickers, T-
shirts,...) VWG Shop.

Peter CALLEWAERT

 

BRBC’er Adviseur voor onze regio in BRBC ‘the Belgian Rare Birds Com-
mittee’ vroeger Belgische Avifaunistische Homologatiecommis-
sie (BAHC)

Miguel DEMEULEMEESTER

 

Prov’er Provincie-projecten

Olivier DOCHY


Jnm’er Contactman vwg-jnm (integratie vwg-projecten in jnm; recruteren

jonge vogelwaarnemers) Liam DE BOSSCHER

 

Invoerders wnm.be Invoeren van losse waarnemingen in waarnemingen.be worden

ingevoerd via paswoord van vogelwerkgroep.

Luc VANDEGHINSTE
Christoph WINTEIN
Filip GOUSSAERT
Yann FERYN

 

Externe contacten Contact en coördinatie met Natuurpunt.Studie, vwg-nationaal,

Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen en andere regionale werk-
groepen

Tom GHESKIERE
Christoph WINTEIN

 

Feestcomité
Apps.

Feestcomité, catering, bevoorrading, barbecue, ...
Artikels klimop i.v.m. Apps. Voorzitter Djoni-award werkgroep.

Kristof WAELKENS

 

Leden zonder functie

Pro senior. Carlos VAN DE GINSTE

 

Permanente projecten
Artikel ‘Vogels in de
streek’ voor Klimop

Coördinator die auteurs aanstelt
auteur seizoen overzichtje zeldzaamheden
foto redacteur

Emmanuel DESMET
Thijs CALU

 

Broedvogels BBV Vertegenwoordiging voor onze regio van het project “Bijzondere

Broedvogels Vlaanderen”

Tom GHESKIERE

 

Broedvogels ABV Vertegenwoordiging voor onze regio van het project “Algemene

Broedvogels Vlaanderen”

Thijs CALU

 

Trekvogels Begeleiding trektelproject (tijdsduur onbepaald)

aankondiging, motivatie voor bezetting alle telposten, voor-
stelling trektelresultaten.

Emmanuel DESMET

 

Watervogels, aalscholvers, meeuwen,

Communicatie en begeleiding watervogeltellingen (’s winters

maandelijks), de meeuwenslaapplaatstelling en de aalscholver-
slaapplaatstelling voor onze regio

recruteren en motiveren tellers, regioverdeling,

Luc VANDEGHINSTE

 

Kerkuilen Begeleiding kerkuilenproject (tijdsduur onbepaald)

Kerkuilenonderzoek in onze regio + vertegenwoordiging van
onze regio in de nationale werkgroep

Richard BEERNAERT, Marcel BLOEYAERT, Yves HOEBEKE, Martin VAN TIEGHEM, Stephane VANDENBULCKE

 

Akkervogelproject Coördinatie van de monitoring van het project

Olivier DOCHY

 

Nestkastenproject Coördinatie van het project Kerkuil-, Slechtvalk- en Torenvalk-
bakken.

Opvolging waar de bakken hangen en bezettingsgraad verzame-
len bij verantwoordelijken.

Marcel BLOEYAERT
Richard BEERNAERT

 

Steenuilenproject Algemene coördinatie. Inventarisaties. Opvolging waar de bak-
ken hangen en bezettingsgraad verzamelen bij verantwoordelij-
ken.

Ludo BRAECKMAN, Roos DEMAN, Guido DESMARETS


Visdiefvlotjes Coördinatie, opvolging en plaatsing Marcel, Yves H., Richard


Slechtvalkenproject Opvolging + organisatie babyborrel

Yves DE BOSSCHER


Ringwerk Vertegenwoordiger van de ringers

Inzameling van ringgegevens voor publicatie; verzamelen en
doorsturen gegevens; kleurringen, terugvangsten

Dirk DUPONT