Vogelwerkgroep?

Een van de aspecten van natuurbeleving is veldornithologie of de studie van vogels in de vrije natuur. Dit behelst het observeren, bestuderen en registreren van wilde vogels. Een vogelwerkgroep (vwg) bundelt deze inspanningen in een structureel orgaan. Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen is aangesloten bij de Zuid-West-Vlaamse Natuur.koepel vzw en Natuurpunt vzw. De groep tracht er een voortrekker te zijn

Regionaal

De Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen is de vogelwerkgroep van onze regio, meer bepaald het zuiden van West-Vlaanderen (gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem).

Werking

De VWG is ontstaan in 1982 . Aanvankelijk was het nauwelijks meer dan een vriendengroep die samenkwam om onze hobby meer diepgang te geven. Tegenwoordig wordt de werkgroep gedragen door een gedreven (meer dan 20-koppig) bestuur. Een ontoegankelijke kliek is het niet. Iedereen, van tiener tot zeventiger, van beginneling tot topornitholoog, is er welkom.
De vogelwerkgroep werkt mee aan diverse projecten rond vogelstudie- en bescherming in de regio.
Jaarlijks zijn er diverse activiteiten: een 3-tal ledenbijeenkomsten, een paar studie-avonden, een vwg-feest, een reis naar een fantastisch vogelgebied (Falsterbo, Polen, Israël, Organbidexka, …), en enkele vogelexcursies dichterbij (Cap Gris-Nez, Zeeland, Hoge Venen, …).

Bestuur

 

Bestuur Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
Algemene taak
Omschrijving
Verantwoordelijke
Erevoorzitter
Bloemlezing. Uitpluizen waarnemingen van 1 jaarboek
Yann FERYN
Voorzitter
Algemene coördinatie, vergaderingen leiden en bijeenroepen wanneer nodig, contact en coördinatie met Natuurpunt.Studie, VWG-nationaal, Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen andere regionale werkgroepen
Ignaas ROBBE
Ondervoorzitter
Alles waarvoor voorzitter geen goesting of tijd heeft
Kristof WAELKENS
Secretaris + notulist
Briefwisseling, opmaak en versturen uitnodigingen – verslagen vergaderingen
Wouter VERWEE
Archivaris
Bewaren archief (papieren en digitale versie)
Luc VANDEGHINSTE
Penningmeester
Beheer financies, subsidie aanvragen, e.d.
Peter CALLEWAERT
Pc-man
Begeleiding VWG van alles wat met de pc te maken heeft (programma waarnemingenverwerking, e-mails, website, algemeen beheer forum, …)
Filip GOUSSAERT
Ass. pc-man
Diverse pc-vragen
Free CLAERBOUT
Pr-man
Publicaties, kenbaar maken onze activiteiten in Klimop en/of in kranten = pr binnen werkgebied
Emmanuel DESMET
Facebookpagina VWG
Beheer Facebookpagina en website vogelwerkgroep – opmaak flyer VWG
Sam CALLEWAERT
Contactman ANB
Contactman met het Agentschap voor Natuur en Bos
Bram VLAEMINCK
International PR man
PR buiten werkgebied Zuid-West-Vlaanderen
Johan STAELENS
International bird trips
Organisatie of hulp daarbij voor onze meerdaagse buitenlandse reizen
Ignaas ROBBE
Merchandiser
Productie en verkoop (propaganda) materiaal (stickers, T-shirts,…) VWG Shop
Peter CALLEWAERT
BRBC’er
Adviseur voor onze regio in BRBC ‘the Belgian Rare Birds Committee’ vroeger Belgische Avifaunistische Homologatiecommissie (BAHC)
Miguel DEMEULEMEESTER
Prov’er
Provincie-projecten
Olivier DOCHY
Jnm’er
Contactman VWG-jnm (integratie VWG-projecten in jnm; recruteren jonge vogelwaarnemers)
Liam DE BOSSCHER
Invoerders wnm.be
Invoeren van losse waarnemingen in waarnemingen.be worden ingevoerd via paswoord van vogelwerkgroep.
Luc VANDEGHINSTE
Christoph WINTEIN
Filip GOUSSAERT
Yann FERYN
Externe contacten
Contact en coördinatie met Natuurpunt.Studie, VWG-nationaal, Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen en andere regionale werkgroepen
Tom GHESKIERE
Ignaas ROBBE
Feestcomité Apps.
Feestcomité, catering, bevoorrading, barbecue, … Artikels klimop i.v.m. Apps. Voorzitter Djoni-award werkgroep.
Kristof WAELKENS
Leden zonder
functie
Pro senior.
Carlos VAN DE GINSTE
Permanente projecten
Artikel ‘Vogels in de
streek’ voor Klimop
Coördinator die auteurs aanstelt
auteur seizoen overzichtje zeldzaamheden
foto redacteur
Emmanuel DESMET
Johan STAELENS
Broedvogels BBV Vertegenwoordiging voor onze regio van het project “Bijzondere
Broedvogels Vlaanderen”
Tom GHESKIERE
Broedvogels ABV Vertegenwoordiging voor onze regio van het project “Algemene
Broedvogels Vlaanderen”
Tom GHESKIERE
Trekvogels Begeleiding trektelproject (tijdsduur onbepaald)
• Aankondiging, motivatie voor bezetting alle telposten,
voorstelling trektelresultaten.
Emmanuel DESMET
Watervogels,
aalscholvers,
meeuwen,
Communicatie en begeleiding watervogeltellingen (’s winters
maandelijks), de meeuwenslaapplaatstelling en de
aalscholverslaapplaatstelling voor onze regio
• Recruteren en motiveren tellers, regioverdeling,
Luc VANDEGHINSTE
Kerkuilen Begeleiding kerkuilenproject (tijdsduur onbepaald)
• Kerkuilenonderzoek in onze regio + vertegenwoordiging
van onze regio in de nationale werkgroep
Richard BEERNAERT
Marcel BLOEYAERT
Yves HOEBEKE
Martin VAN TIEGHEM
Laurie VANDEN DAELE
Jeffrey CALIS
Nestkastenproject Coördinatie van het project Kerkuil-, Slechtvalk- en
Torenvalkbakken.
Opvolging waar de bakken hangen en bezettingsgraad
verzamelen bij verantwoordelijken.
Marcel BLOEYAERT
Richard BEERNAERT
Steenuilenproject Algemene coördinatie. Inventarisaties. Opvolging waar de
bakken hangen en bezettingsgraad verzamelen bij
verantwoordelijken.
Ludo BRAECKMAN
Roos DEMAN
Guido DESMARETS
Visdiefvlotjes Coördinatie, opvolging en plaatsing Marcel BLOEYAERT
Yves HOEBEKE
Richard BEERNAERT
Slechtvalkenproject Opvolging + organisatie babyborrel Yves DE BOSSCHER
Ringwerk Vertegenwoordiger van de ringers
Inzameling van ringgegevens voor publicatie; verzamelen en
doorsturen gegevens; kleurringen, terugvangsten
Dirk DUPONT
Broedvogelatlas Coördinatie en opvolging van het inventarisatieprject voor de
regio 2020-2023
Christoph WINTEIN