Vogelwerkgroep?

Een van de aspecten van natuurbeleving is veldornithologie of de studie van vogels in de vrije natuur. Dit behelst het observeren, bestuderen en registreren van wilde vogels. Een vogelwerkgroep (vwg) bundelt deze inspanningen in een structureel orgaan. Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen is aangesloten bij de Zuid-West-Vlaamse Natuur.koepel vzw en Natuurpunt vzw. De groep tracht er een voortrekker te zijn

Regionaal

De Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen is de vogelwerkgroep van onze regio, meer bepaald het zuiden van West-Vlaanderen (gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem).

Werking

De VWG is ontstaan in 1982 . Aanvankelijk was het nauwelijks meer dan een vriendengroep die samenkwam om onze hobby meer diepgang te geven. Tegenwoordig wordt de werkgroep gedragen door een gedreven (meer dan 20-koppig) bestuur. Een ontoegankelijke kliek is het niet. Iedereen, van tiener tot zeventiger, van beginneling tot topornitholoog, is er welkom.
De vogelwerkgroep werkt mee aan diverse projecten rond vogelstudie- en bescherming in de regio.
Jaarlijks zijn er diverse activiteiten: een 3-tal ledenbijeenkomsten, een paar studie-avonden, een vwg-feest, een reis naar een fantastisch vogelgebied (Falsterbo, Polen, Israël, Organbidexka, …), en enkele vogelexcursies dichterbij (Cap Gris-Nez, Zeeland, Hoge Venen, …).

Bestuur

Bestuur 2015

Algemene taak

verantwoordelijke

Erevoorzitter

Yann FERYN

Voorzitter

Christoph WINTEIN

Ondervoorzitter

Thijs CALU

Secretaris + notulist + archivaris

Luc VANDEGHINSTE

Penningmeester

Peter CALLEWAERT

Pc-man

Filip GOUSSAERT

Ass. pc-man

Free CLAERBOUT

Pr-man

Emmanuel DESMET
Christoph WINTEIN

International pr-man

Johan STAELENS

International birdtrips

Ignaas ROBBE

Merchandiser

Peter CALLEWAERT

BRBC-er

Miguel DEMEULEMEESTER

Prov-er

Olivier DOCHY

Jnm-er

Matthias STRUBBE
Liam DE BOSSCHER

Invoerders wnm.be

Luc VANDEGHINSTE
Christoph WINTEIN
Filip GOUSSAERT
Yann FERYN

Externe contacten

Tom GHESKIERE
Christoph WINTEIN

Leden zonder functie (met nieuwe functie)

Carlos VAN DE GINSTE
Kristof WAELKENS

Artikel "Vogels in de streek" voor Klimop

Emmanuel DESMET
Thijs CALU

Broedvogels BBV

Tom GHESKIERE

Broedvogels ABV

Thijs CALU

Trekvogels

Emmanuel DESMET

Watervogels,
aalscholvers,
meeuwen,

Luc VANDEGHINSTE

Kerkuilen

Richard BEERNAERT, Marcel BLOEYAERT, Yves HOEBEKE, Martin VAN TIEGHEM

Ringwerk

Dirk DUPONT

Akkervogelproject

Olivier DOCHY

Nestkastenproject

Marcel BLOEYAERT
Peter CALLEWAERT
Ricard BEERNAERT

Steenuilenproject

Ludo BRAECKMAN

Visdiefvlotjes

Marcel, Yves, Richard

Slechtvalkenproject

Yves DE BOSSCHER

Huiszwaluwen
Project „Kunstnesten

Guido DESMARETS
Yves DE BOSSCHER

Broedvogels Gavers

Piet ALLEGAERT